Zieke bomen moeten worden gekapt

0
91

KOLLUMERLAND C.A. – Veel bomen in de gemeente Kollumerland c.a. blijken aangetast te zijn door ziekten. De bomen kunnen daardoor gevaar opleveren of schade veroorzaken. Er is geen remedie voor de bomen, daarom zullen de bomen gekapt worden, en nieuwe bomen voor in de plaats komen. Vooral de Essentaksterfte is verantwoordelijk voor de slechte gesteldheid van de bomen. Deze ziekte ontwikkelt zich snel en levert op relatief korte termijn gevaar op. De aangetaste bomen kunnen omvallen of (dikke) takken verliezen. Dit brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid, langs wegen e.d., maar ook op standplaatsen bij scholen, tehuizen, parkeerplaatsen etc. De gemeente is aansprakelijk voor de schade. Wanneer niet ingegrepen wordt en er ongelukken gebeuren kan de gemeente nalatigheid worden verweten. Niet alle bomen hoeven tegelijkertijd gerooid te worden. De ergste gevallen worden met spoed gekapt, de overige bomen kunnen tussen 2014 en 2017 gekapt worden. De kosten voor de kap en herplant worden geschat op zo’n €300.000,-