minikul week 37

0
115

Roemenen, ons land telt er zo’n dertigduizend, staan de laatste tijd vooral in de randstad waar ‘het’ immers allemaal gebeurt te boek als zakkenrollers bij grote evenementen. En rolt een Roemeen geen zakken, dan skimt hij wel, of steelt ie auto’s en schilderijen. Ook pleegt hij ramkraken en is mensenhandelaar. Ja hoor, ik schud maar wat vooroordelen over u uit. Uiteraard is dat een vertekend beeld, je kunt en ook mág niet iedere Roemeen over één kam scheren. Van de in Nederland wonende en werkende Roemenen opereert immers maar een klein deel in de vooral mini-criminele marge.

Tot dusver is een groot aantal van deze minicriminelen vooral in groepen actief in het westen van ons land. Omdat ze daar door de veel grotere multiculturele samenleving, zoals dat zo fraai heet, veel minder opvallen dan hier, in ons bevolkingkrimpende noorden. En ook omdat in de randstad vaker grote evenementen zijn dan op de kale vlakten hier. En juist in grote massa’s floreren zakkenrollers en ander gespuis.

De kleine criminelen sturen doorgaans een groot deel van hun verworven buit naar hun in vaak armoedige omstandigheden levende gezin in Roemenië. De Grote Jongens, de georganiseerde bendes, financieren met hun buitgemaakte geld dat in de miljoenen kan lopen, vaak weer andere voor hen winstgevende criminele projecten als drugshandel, mensenhandel en illegale prostitutie. Maar laat ik het klein houden, dus bij de zakkenrollerij blijven. Om een indruk te geven, hoe sterk dat delict stijgt: Het aantal aangiften van zakkenrollerij steeg in Amsterdam van 6709 in 2011 naar 9005 in 2012. Vooral smartphones schijnen een gewilde buit te zijn

Zakkenrollers gebruiken verschillende trucs om dichtbij hun slachtoffers te komen. Een compagnon speelt daarbij vaak een grote rol, hij zorgt voor de afleiding. Dat kan door praatjes, overdreven behulpzaamheid of het veroorzaken van incidenten. Het repertoire is bijna onbeperkt en wordt steeds uitgebreider. En dat zal hun werkterrein ook wel worden. ‘Eens’ zal dus ook het noorden aan de beurt komen. Dus wees alvast maar alert als u Grote Evenementen in uw woonomgeving gaat bezoeken.

Nu ik dit stukje nog eens overlees stel ik mezelf wél de vraag, of ik hiermee voorlichtend, waarschuwend dan wel discriminerend bezig ben. Je weet in ons land immers maar nooit, of er een actiegroep in het geweer gaat komen……

Henk Hendriks