Oproep NFW voor afsluiten beheercontracten

0
800

BURGUM – De vereniging Noardlike Fryske Wâlden roept grondeigenaren en –gebruikers op zich te de komende weken te laten informeren over contracten voor weidevogelbeheer, landschapsbeheer en botanische beheer in de regio. Boeren en particulieren met aflopende beheercontracten kunnen opnieuw een aanvraag indienen, mits aan de voorwaarden van de provincie Fryslân wordt voldaan. De NFW roept ook nieuwe beheerders voor weidevogelbeheer op zich te melden. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor weidevogelbeheer, moet een agrarisch bedrijf zijn opgenomen in een zogenaamd collectief beheerplan voor de weidevogels. De vereniging NFW, een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen, maakt dit plan voor het gebied de Noardlike Fryske Wâlden. Zo’n plan bestaat uit meerdere weidevogelmozaïeken. Vanuit haar taak als gebiedscoördinator toetst de NFW vervolgens de mogelijkheden en wensen van het beheer aan de voorwaarden uit het provinciale Natuurbeheerplan. Boeren en andere grondeigenaren die land hebben binnen een bestaand weidevogelmozaïek of hieraan grenzen en die mee willen doen aan weidevogelbeheer, kunnen contact opnemen met het bureau NFW in Burgum, telefoon 0511-548596. Deze nieuwe beheerders zullen hun wens om deel te nemen aan collectief weidevogelbeheer moeten onderbouwen met nestgegevens. Nieuwe aanvragen voor weidevogelbeheer worden uiterlijk tot en met 12 oktober door de NFW in behandeling genomen. Alle (P)SAN-contracten voor weidevogelbeheer die eind 2013 of in de loop van 2014 aflopen, kunnen alleen verlengd worden via een collectief. Dit geldt dit jaar voor het eerst ook voor landschapsbeheer en botanisch beheer. De NFW roept deze beheerders op zich te melden bij bureau NFW in Burgum.