PvdA Grootegast zoekt versterking

0
117
Niekerk PVDA Grootegast-1

“Het belangrijkste is dat je wat wilt betekenen voor de inwoners”

GROOTEGAST – Zo richting de gemeenteraadsverkiezingen die voor volgend jaar maart gepland staan, breken drukke tijden aan voor de lokale politieke partijen. Een goed verkiezingsprogramma moet worden opgesteld en er moeten voldoende kandidaat-raadsleden worden gevonden om een goede kieslijst op te stellen. Met name dat laatste is een uitdaging waar de verschillende partijen in de gemeente Grootegast, die allen maar uit een relatief kleine vijver vissen, mee worstelen. Zo ook de PvdA, die ook graag wat nieuw en gemotiveerd bloed zou toevoegen. Twee vrouwen die aan het roer staan houden een warm pleidooi voor de politiek en snijden zijdelings ook het onderwerp ‘vrouwen in een mannenwereld’ aan. Raadslid Myra Eeken en bestuursvoorzitter Dineke Katerberg vertellen over betrokkenheid bij de omgeving, iedereen mee laten doen in de samenleving en de kracht van vrouwen. En, “nee, we zijn heus geen vrouwenclubje”.

Beiden zijn al jaren betrokken bij de PvdA. Hoewel het niet altijd makkelijk is aan te sluiten bij de landelijke visie en besluiten en ze ook lokaal wel eens dubbel moeten nadenken over een goed compromis tussen gevoel, kennis, eigen mening en partijvisie, is de PvdA wel dé partij waar ze zich thuis voelen. “Ik denk dat sociaal democratie de enige manier is om de samenleving op zo’n manier in te richten dat de burgers betrokken zijn, er goed rekening wordt gehouden met eigen kracht, maar wel iedereen kan meedoen”, vindt Dineke die een goede discussie met manlief Jan Wessels, fractievoorzitter van GroenLinks bij tijden niet schuwt. Maar zelfs met partijgenoot Myra worden soms verhit woorden gewisseld om een onderwerp vaak met een lach weer af te sluiten. Ditmaal knikt haar partijgenote instemmend op de woorden van Dineke. “Dit betekent niet dat we alles voor zeggen en voor doen, maar zie het als een samenspel van de kracht van de burgers en de kracht van de overheid gezamenlijk.” Deze basis vinden beiden van groot belang voor de veranderingen die op stapel staan. “Er komen veel landelijke regelingen op de gemeente af en het is zaak hier op zo’n manier invulling aan te geven dat iedereen mee kan doen, ook en juist mensen met een beperking”, aldus Dineke. Myra denkt meer aan de komende herindeling. “Hoe geven we die vorm, zodat de burgers toch alle kansen krijgen die ze nodig hebben op het gebied van wonen, zorg en werk?”

Onderwerpen waar eventuele nieuwe raadsleden mee te maken zullen krijgen. Het klinkt als een pittige kluif, maar volgens Dineke moeten geïnteresseerden niet te moeilijk te denken. “Het is heel leuk als je je uit kunt spreken. Ik denk dat wij vooral mensen zoeken die betrokken zijn. En laat je daarbij niet teveel afschrikken door landelijke politiek; het gaat hier om lokale politiek, maar dan wel vanuit die sociaal-democratische waarden. Wat mij betreft gaat het om inhoud. Als mensen een overtuiging hebben, daar kan ik enthousiast van worden. Weet wat er speelt en vooral wees geïnteresseerd voor wat er gebeurt in de gemeente.” “Ja”, beaamt Myra, “je moet iets te vertellen hebben en je moet dat daarnaast weten te mobiliseren. Het belangrijkste is dat je wat wilt betekenen voor de inwoners van de gemeente”, vervolgt ze, “want zij hebben recht op helderheid, goede beslissingen en goede voorzieningen. Dat wordt wel eens vergeten tegenwoordig, vind ik, omdat iedereen een mening wil hebben. Maar die mening is een instrument om goede dingen te bereiken. In de lokale politiek ben je niet voor eigen eer en glorie bezig.”

Hoewel de partij maar klein is en het momenteel moet doen met één wethouder, twee raadsleden, een steunfractie van drie personen en een bestuur van drie personen, hebben de dames niet het gevoel dat ze er alleen voor staan. “Dat vind ik ook juist zo leuk”, vindt Dineke, “dat we met zijn allen dingen voor elkaar krijgen. Zo staan we ieder jaar op de jaarmarkten van Niekerk en Grootegast met elkaar, waar we het gesprek aangaan met de burgers en we tot waardevolle inzichten komen. Dat is mooi, dat je dat samen bereikt. Daarnaast ben je niet alleen met je partij. In deze gemeente kunnen we ook goed samenwerken met de verschillende partijen, het is echt niet zo dat we elkaar continu in de haren vliegen.”

Uiteraard is actief zijn in de politiek wel iets waar je tijd aan kwijt bent”, nuanceert Myra. “Maar zelf vind ik het belangrijk om overal naar toe te gaan en te weten wat er speelt. Er is niets zo erg om ergens over te oordelen, terwijl je er nooit bent geweest. En soms betekent het dus ook veel stukken lezen. Maar goed, wil je een onderwerp goed neerzetten, dan moet je ook kennis hebben.”

Het streven van de partij is een goede kieslijst op te stellen van ongeveer tien personen. Het belangrijkste uitgangspunt voor de samenstelling is dat het een doorsnee van de samenleving moet zijn. Jong en oud, afkomstig uit Opende of juist Niekerk en een goede mix van man en vrouw. Want hoewel beiden instemmend knikken als het woord ‘mannenwereld’ valt, heeft deze partij over vrouwelijke input niet te klagen. “Het bestuur is 100% vrouwelijk en ook de twee raadszetels worden door vrouwen ingevuld”, beamen ze lachend. Toch vindt Myra dat vrouwen zich best meer in de politiek mogen laten zien. “Vrouwen hebben niet dat gevoel wat mannen meer uitdragen: ‘ik laat zien dat ik het kan’. Ik vind dat ze goed moeten kijken naar welke kracht ze bezitten. Zelf merkte ik dat ik het in het begin veel lastiger vond om vragen te stellen, dan tegenwoordig. Terwijl ik merk dat mannen dingen veel steviger neerzetten en er niet mee zitten iets te vragen.” “Vaak denk je: ‘ben ik nou gek?’, maar als je je vraag stelt, merk je dat iedereen gek is en dat er meer zijn die dezelfde vraag hebben”, lacht Dineke. Ze sluit af met een nuchter relaas over de man-vrouwverhouding. “Het is heus geen vrouwenclubje en het is ook niet dat we specifiek mannen of vrouwen zoeken. Ik wil niemand afschrikken, wij zoeken mensen waarbij het gaat om de inhoud. Vrouwen moet niet bang zijn dat ze het niet kunnen en mannen moeten niet afhaken omdat ze bang zijn dat dit allemaal vrouwen zijn.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de e-mail bij myra@westerkwartierpromotie.nl en dinekekaterberg@hotmail.com en zijn van harte welkom eens langs te komen op een fractievergadering.