“We moeten doen wat goed is voor de ecologie én de economie”

0
109
lauwersoog staking garnalenvissers 6

Garnalenvissers bedreigd door zwarte zee-eend

LAUWERSOOG – Afgelopen vrijdag hebben de garnalenvissers in Lauwersoog de haven vol gelegd. Met zeker vijfentwintig boten aan de kant en aanverwante bedrijven aan deze bedrijfstak op de kant, werd er geprotesteerd tegen de gebiedssluiting boven de eilanden. Donderdag vertrekt een delegatie naar Den Haag om daar letterlijk en figuurlijk de noodklok te lijden.

De garnalenvissers hebben het steeds moeilijker. In 2011 werd het VIBEG-akkoord gesloten waarbij minimaal 25% en mogelijk zelfs meer dan 50% van het gebied ontsloten wordt voor garnalenvisserij. In het kader van Viswad wordt er nu ook nog eens gesproken over het afsluiten van grote delen van de Waddenzee voor de garnalenvissers. Dit omdat de Noordzeekustzone en Waddenzee aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. De vissers zelf vinden echter dat natuur en visserij prima hand in hand kunnen gaan. “Natuurlijk zouden er dingen beter kunnen”, aldus Johan Rispens, zelf visser op de ZK18 en betrokken bij vissersvereniging Hulp in Nood. “We zijn natuurlijk niet alleen op de planeet. Maar ik vrees dat de natuurorganisaties zo langzamerhand veel te veel macht krijgen. In eerste instantie werden we geweerd om de zeehond, toen werd er gesproken over bodemberoering. Maar zelfs Rijkswaterstaat geeft aan dat één storm meer bodemberoering veroorzaakt dan wij misschien wel in ons hele leven.” Ook de zwarte zee-eend is een grote spelbreker voor de vissers. Hoewel het geen bedreigde diersoort is, is het toch deze eend die als één van de belangrijkste redenen wordt genoemd om het gebied boven de eilanden voor de garnalenvissers af te sluiten. Johan nuanceert de zorgen van de natuurorganisaties allemaal wel wat: “In Duitsland en Denemarken worden ze gewoon afgeschoten, maar hier moet het hele visgebied ervoor afgesloten worden.”

Met de protestactie van vrijdag wilden de vissers duidelijk maken hoe belangrijk de bedrijfstak is voor het noorden van het land. “We moeten doen wat goed is voor ecologie én economie. Er gaat per jaar wel 600 miljoen euro om in de garnalenindustrie. En dat is niet alleen de vissers, ook de plaatselijke smid of monteur hebben er baat bij.” Al deze aanverwante bedrijven zetten de actie dan ook luister bij door de kade te blokkeren.

Donderdag vertrekt een delegatie naar Den Haag om daar letterlijk en figuurlijk de noodklok te luiden. Ze hopen tot het Binnenhof te komen met een oude Scania 110 waarop een echte klok geplaatst is. Er wordt in elk geval een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden Bosma en Heerema.