Dorpshuis de Jister Twijzelerheide

0
1092
Ongenode gast 2 burendag

Datum: 21 september

Tijd: 9.00

Op initiatief van een bekend koffiemerk en het Oranje Fonds werd een aantal jaar geleden voor het eerst een burendag georganiseerd. Het doel: Op een laagdrempelige manier eens gezellig met je buren praten, onder het genot van uiteraard een kopje koffie van datzelfde bekende koffiemerk. Sinds 2006 is het initiatief niet meer weg te denken in Nederlandse buurten en straten. Duizenden buurten in heel Nederland organiseren op Burendag een gezellige dag voor een ieder in de straat. Een springkussen voor de kids, een sloot koffie voor de ouderen en de nodige hapjes en drankjes om het feest compleet te maken. De ene buurt is daar uitbundiger in dan de ander. De gemeente Achtkarspelen heeft een aantal jaren geleden Burendag aangegrepen om niet met één buurt, maar met hele dorpen op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te maken. Ieder jaar wordt er een ander dorp verrast met een burendagontbijt. Dit jaar was Twijzelerheide aan de beurt. In dorpshuis De Jister werd een ontbijt verzorgd waar heel Twijzelerheide wel van zou kunnen eten. De (On)genode gast schoof aan bij het ontbijt, dat geopend werd door burgemeester Gerben Gerbrandy. Het ontbijt begon om 9.00 uur ’s ochtends. Om 9.05 was er nog maar een handjevol mensen in het dorpshuis, en dat was inclusief burgemeester en wethouders, overige bestuurders en de catering. ‘We kunnen straks wel met z’n allen om één tafel zitten,’ zei de burgemeester nog. Hij had er niet meer naast kunnen zitten. Nog geen tien minuten later waren alle tafels in het dorpshuis bezet. Buurtbewoners en raadsleden waren bij elkaar gaan zitten en er werd al druk met elkaar gekletst. De burgemeester hield een korte toespraak waarin hij niet alleen de mensen opriep om vooral lekker te ontbijten, maar ook om eens met iemand anders te praten dan degene met wie je naar het dorpshuis was gekomen. Vervolgens kon men starten met het ontbijt. Een vers jusje, beschuiten, puddingbroodjes, een gekookt eitje, men kon het zo gek niet bedenken of Twijzelerheide was er in voorzien. Wethouders Jan Lammers en Klaas Antuma lieten zich van hun beste kant zien bij de bakplaat. Gehuld in een schort met het logo van de gemeente bakten zij een tijdlang eieren voor wie daar behoefte aan had. Aan tafel bij Lineke Kingma van de VVD ging het gesprek al snel over de troonrede van een paar dagen daarvoor en over wat misschien wel het woord van 2013 gaat worden; de participatiesamenleving. Ook actuele onderwerpen uit de gemeente Achtkarspelen kwamen ter sprake. Ondertussen bleven de wethouders eieren bakken. Wethouder Lammers gooide zijn beste marktkoopmanstem erin, en probeerde de eieren te slijten aan de inmiddels druk ontbijtende mensen. Er werd flink gesmuld van al het lekkers dat de gemeente op tafel had gezet, en er werd druk gepraat. Niet alleen over politiek, maar ook over het laatste burennieuws. ‘Wist wol wa’t dêr komme te wenjen?’ vraagt een mevrouw aan haar buurvrouw. Een ander vertelt dat ze haar buren nog had meegevraagd naar het dorpshuis. ‘Mar sy woenen net. Sy komme net safolle mear fan it stek. Dochs jammer, it is hjir sa goed foar inoar.’ En dat is het zeker. En ook over de opkomst heeft men niet te klagen. Ruim een uur na de start van het ontbijt komen er nog steeds dorpsbewoners binnendruppelen. Niet alleen uit Twijzelerheide, ook uit de andere dorpen.

 

Ongenode gast 3 burendag Ongenode gast 1 burendag