Irritaties over schriftelijke vragen VZ2000 en CDA

0
219
DSK_STRK-p17.pdf - Adobe Acrobat Pro

GROOTEGAST – CDA en ChristenUnie waren afgelopen week fel op eerder door VZ2000 gestelde vragen over de brand bij garagebedrijf Jagersma in Grootegast. Volgens de partijen werd door voorman Ytsen van der Velde zeer suggestief in de media gesproken over medewerkers van de gemeente. Volgens CDA’er Harry van der Tuin werd een omgekeerde wereld gepresenteerd met een valse stand van zaken. Even later was de voorman zelf aan de beurt, toen gesproken werd over zijn schriftelijke vragen.

Van der Velde stelde enkele weken geleden vragen naar aanleiding van een brand bij het garagebedrijf. Volgens de voorman van VZ2000 was de gemeente op de hoogte van de illegale bewoning van het pand aan de Hoofdstraat in Grootegast. Dinsdag werden de vragen besproken in de gemeenteraad. Van der Velde wilde toen nog weten wat de gemeente aan nazorg zou doen voor de bewoners.

Het antwoord daarop kwam direct van burgervader Kor Dijkstra (CDA). Hij vertelde dat als de familie met een verzoek voor huisvesting komt, er met prioriteit contact opgenomen zal worden met Wold & Waard. “We zullen hun dan verzoeken om met een passende oplossing te komen.”

De kous leek daarmee afgedaan, totdat raadslid Kees Apoll (CU) het woord nam. Hij vertelde de vraagstelling van VZ2000 met verbazing te hebben aanschouwd. “Wij vonden dit meer een moord & brand-manier. Wij vonden ook dat in de schriftelijke vragen en uitlatingen in de media heel suggestief gesproken werd over het ambtelijk apparaat en de gemeente als geheel.” Apoll vreesde imago-schade voor de gemeente. Hij vond het ook flauw dat Van der Velde het vergunningenbeleid rond paardenbakken bij de zaak had gehaald. Collega Harry van der Tuin (CDA) ging nog een stapje verder. “Het is de omgekeerde wereld en geeft een valse voorstelling van zaken.”

Nog geen vijftien minuten later draaide het hele verhaal zich om. Toen werd gesproken over de vragen die het CDA stelde, rond de Polen die massaal in de gemeente Grootegast aanwezig zouden zijn. Ditmaal was het Van der Velde die verbaasd was over de vragen en uitlatingen van Van der Tuin in de media. “Ik ben ten zeerste verbaasd over het idee dat er vijftien Polen in één woning zouden zitten. Dat gebeurt misschien wel eens bij een feestje, maar anders niet.”

Volgens Van der Velde zat de CDA’er er ‘totaal naast’. Hij vertelde dat bij Storteboom in Kornhorn Poolse medewerkers betaald worden volgens de geldende Nederlandse CAO. “Hij heeft het ook nog eens over de anderhalve man en een paardenkop die er zouden werken, die nog wel uit Kornhorn komen. Ik ben opgebeld door een inwoner van Kornhorn, die zich afvroeg of hij dan misschien die paardenkop was.” Volgens Van der Velde wordt de organisatie in een verkeerd daglicht gesteld door de politieke partij. “Niet alleen de Poolse werknemers voelen zich geschoffeerd, ook de Nederlandse.” Hij rekende Van der Tuin voor dat 25% van de medewerkers uit de gemeente Grootegast komt.

Steun kreeg Van der Velde meteen van raadslid Gert van Werven (VVD). “Wat u net VZ2000 verweet, doet u nu zelf ook,” concludeerde hij. “U doet dit niet zozeer voor Storteboom, maar om zieltjes te winnen in Kornhorn. U wilt daar de school behouden met Poolse kinderen. Deze discussie slaat kant nog wal. De pot verwijt de ketel.”

Ook wethouder Kor de Wagt (PvdA) was wel klaar met de opstelling van Van der Tuin in het ‘Polendebat’, dat nu alweer enkele maanden gevoerd wordt in de raadszaal. “Bij Storteboom werken 345 medewerkers. Daarvan zijn er 48 Pools. 80 komen uit de gemeente Grootegast, de rest uit Marum, Leek of Friesland. Misschien zelfs wel uit de rest van Groningen en Drenthe. De suggestie die het CDA doet deugt niet en is buitengewoon slecht voor het imago.” De vragen werden gesteld omdat het CDA graag wilde weten hoe groot het aandeel Poolse kinderen op de basisscholen is. De Wagt kon ook hier vrij kort over zijn. Hij zei gebeld te hebben met de beide schoolbesturen en die konden slechts twee Poolse kinderen vinden, die op de basisschool in Doezum zitten. In het overig deel van Westerkwartier zouden het in totaal vijf leerlingen zijn. “Het gaat dus om een aantal kinderen, maar die hebben geen groot effect op de prognose voor 2017.”

Het CDA wilde niet op de andere partijen reageren. Zij wil liever op het onderwerp terugkomen tijdens een volgende raadsvergadering, omdat er volgens voorman Van der Tuin te weinig tijd was om de antwoorden goed door te nemen. Door VZ2000 werden ook de ChristenUnie en PvdA nog uit de tent gelokt om te reageren op de antwoorden, maar ook deze partijen zeiden liever een volgende keer hierop terug te willen komen.

 

DSK_STRK-p17.pdf - Adobe Acrobat Pro