“Mensen tussen de 20 en 40 zijn de nieuwe armen”

0
113

CU: armoedebeleid vrucht van aanvulling coalitie

GROOTEGAST – In de gemeenteraad van Grootegast werd afgelopen week gedebatteerd over een nieuw armoedebeleid, dat begin volgend jaar gestart moet worden. Met het nieuwe beleid moeten armen in de gemeente nog beter bereikt worden. Momenteel maakt slechts 32,5% van de doelgroep gebruik van het beleid dat voor hun bedoeld is.

Voor de ChristenUnie is het duidelijk dat het nieuwe beleid er snel moet komen. “Dit is de vrucht van de aanvulling op de coalitie,” zei leider Kees Apoll, waarmee hij refereerde aan de collegecrisis bijna een jaar geleden. Toen werd na een ruzie tussen de fractievoorzitters van CDA, CU en VVD de laatstgenoemde partij aan de kant gezet en ingeruild voor de PvdA. Apoll betoogde verder dat de mensen tussen de 20 en 40 de nieuwe armen blijken te zijn. “Hun kinderen moeten niet het kind van de rekening worden.” De voorman noemde het besproken stuk een goed begin voor een visienota. Wel moet er volgens hem ook samenwerking gezocht worden met de kerken, waar volgens hem ook specialisten zitten op het gebied van armoedebeleid.

Voor GroenLinks was het van belang dat er ook aandacht komt voor flexwerkers. “Ze vallen vaak onder de werkende armen,” zei voorman Jan Wessels. Hij pleitte voor de invoering van een Stadjerspas, waarmee bepaalde doelgroepen goedkoper gebruik kunnen maken van allerlei faciliteiten in het Westerkwartier. Een naam voor de kaart heeft hij ook al: de Westerpas.

De PvdA pleitte bij monde van Pia Poelman voor een pro-actievere houding. “Het is nu steeds ‘halen’, maar het moet ‘brengen’ worden.” Volgens haar kunnen verschillende organisaties, waaronder sportverenigingen, een rol krijgen in het nieuwe beleid. “Zij weten vaak om wie het gaat binnen hun vereniging en kunnen informatie overbrengen.” Het CDA hield het kort. Volgens Siebrand Douma moet vooral duidelijk worden dat een uitkering ‘slechts een overgang’ naar betaald werk is.

Kritischer was de VVD. Raadslid Gert van Werven: “Ik was erg benieuwd naar het nieuwe plan, omdat dit de reden was dat de PvdA in het college gekomen is. Toch moet ik zeggen dat het nogal armoedig oogt. Het stipt zaken aan die allang bekend zijn. Daarnaast wilde het raadslid graag weten hoe de wethouder op het idee kwam dat binnen de gemeentegrenzen 430 gezinnen in armoede leven. Volgens het raadslid was het gepresenteerde stuk geen visie.

Wethouder Kor de Wagt (PvdA) gaf geen antwoorden op de vragen. Wel noemde hij het een ‘diskwalificatie’ dat de VVD vond dat het document geen visie bevat. De wethouder wil de komende maanden gebruiken voor het uitwerken van de visie. Wanneer deze gepresenteerd wordt, moet ook duidelijkheid komen op de vragen.