Studenten doen bedrijfsbezoek in Boelenslaan

0
118
BOELENSLAAN - bedrijfsbezoek Nordwin College

BUITENPOST – Ruim honderd studenten van het Nordwin College uit Buitenpost en Hogeschool van Hall Larenstein uit Leeuwarden hebben een bedrijfsbezoek gedaan in Boelenslaan bij het bedrijf van maatschap Nijboer. Hier vertelden melkveehouder Foppe Nijboer en directeur Theo Mulder van Mulder Agro meer over de stikstofkringloop. Daarna werd er in kleinere groepen over gesproken. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was dat studenten de ruimte krijgen om zelf een mening te vormen over het belang van de stikstofkringloop of kringlopen in het algemeen. Een aantal studenten had nog nooit van de stikstofkringloop gehoord en sommige wisten niet hoe het bodemleven op kunstmest reageert. Een aantal jongeren gaf tijdens de middag duidelijk aan dat zij wel minder kunstmest zouden gaan gebruiken op hun eigen bedrijf als dit de productie niet zou beïnvloeden. Alle studenten zijn van mening dat het vinden van een evenwicht in elk opzicht in het leven goed is, dus ook in het boerenbedrijf. De bijeenkomst was een initiatief van de Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool van Hall Larenstein, het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit, Kening fan ‘e Greide en het Nordwin College.