Wob-verzoeken alleen nog per brief

0
108

DOKKUM – Per 11 september is het niet meer mogelijk om via e-mail een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan te vragen bij de gemeente Dongeradeel. Wob-verzoeken kunnen alleen nog ingediend worden per brief. De afgelopen tijd zijn er diverse berichten in de media verschenen over het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur. Gemeenten krijgen regelmatig oneigenlijke Wob-vezoeken waarbij de indiener hoopt een dwangsom te innen als gemeenten niet tijdig reageren. Ook bij de gemeente Dongeradeel komen regelmatig oneigenlijke Wob-verzoeken per e-mail binnen. Het aantal Wob-verzoeken is de afgelopen jaren bij Dongeradeel fors gestegen. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot een toewijzing van een dwangsom, maar de oneigenlijk ingediende Wob-verzoeken kosten de gemeente onnodig veel tijd en geld. Het college heeft besloten de mogelijkheid om Wob-verzoeken via e-mail in te dienen af te schaffen om te voorkomen dat de gemeente onevenredig veel tijd en geld moet investeren in dit soort verzoeken.