Kunstbedrijven Westerkwartier en Stichting Muziekonderwijs Grootegast slaan handen ineen

0
155
DSK_STRK-p05.pdf - Adobe Acrobat Pro

Gestart met AMV-lessen voor groep 3 & 4 en leerkrachtenkoor

WESTERKWARTIER – “Hoe krijg je de kinderen op de basisschool weer aan het zingen en muziek maken?” In dit streven vonden de muziekscholen Kunstbedrijven Westerkwartier en Stichting Muziekonderwijs Grootegast (SMG) elkaar. Hoewel ze vijf jaar geleden beiden ontstonden uit Muziekschool Westerkwartier en toen bewust ervoor kozen uit elkaar te gaan, slaan de muziekscholen nu weer de handen ineen voor het project ‘Muziek aan de basis’. Met dus één heel belangrijk streven. Inmiddels zijn de AMV-lessen voor de groepen 3 & 4 en een heus leerkrachtenkoor al van start gegaan. “En dat had ik toen we vorig jaar in november in gesprek kwamen met elkaar, nooit gedacht”, aldus Gerrie Jonker, coördinator Kunstbedrijven Westerkwartier.

Zij en Jappie Kuipers, coördinator Stichting Muziekonderwijs Grootegast, zitten gemoedelijk samen aan tafel. Oude koeien uit de sloot halen, daar hebben ze geen zin in; de periode dat de muziekscholen heel bewust een koers los van elkaar besloten te varen, is duidelijk achter hun gelaten. Ook over de toekomst willen ze geen uitspraken doen. “Er staat nu een goed stuk inhoudelijke samenwerking”, vindt Jappie, “waarin we samenwerken. En dat is het proces waarin we bezig zijn.” De verschillen zijn benoemd volgens Gerrie en ze hebben elkaar juist gevonden in de overeenkomsten van hetzelfde streven en eenzelfde manier van werken welke Jappie typeert als “cultureel ondernemerschap”. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die ligt bij deze muziekscholen die niet meer eigendom van de gemeente zijn, maakt dat ze creatiever werken en over meer ondernemerszin beschikken. “Een slag die we beiden al gemaakt hebben”, aldus Gerrie. “En zo hebben we nu samen al iets heel concreets kunnen ontwikkelen”, vult Jappie aan.

Samen met Marleen Miedema, als directrice van de Remmelt Booyschool in Doezum en de Tweesprong in Leek werkzaam voor onderwijsorganisatie Penta Primair, hebben Jappie en Gerrie de afgelopen maanden samen een plan ontwikkeld om juist de kinderen op de basisschool meer in contact met muziek te brengen. Het kreeg de toepasselijke naam ‘muziek aan de basis’ mee en richt zich op vier elementen: de groepen 1 & 2, de groepen 3 & 4, de groepen 5 & 6 en de groepen 7 & 8. “Het plan is vakoverschrijdend”, aldus Jappie. “We willen muziek ook zo graag integreren in andere vakken en bruggen leggen.” Het doel van de muziekscholen is aan te sluiten bij de provinciale subsidieregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. “En dan loont het samen te werken, want dan kom je makkelijker voor subsidie in aanmerking”, vertelt Gerrie. “Inmiddels hebben vijf muziekscholen uit Oost-Groningen ook gezamenlijk subsidie gekregen voor een soortgelijk project.”

Zover is het voor Kunstbedrijven en SMG nog niet. Wél is het gelukt subsidie voor een eerste start rond te krijgen. Inmiddels zijn acht scholen gestart met ‘muziek aan de basis’ voor de groepen 3 & 4. “Zij krijgen één keer in de twee weken een specialist via de muziekschool die komt voor Algemene Muzikale Vormingslessen. De andere week moet de docent het geleerde herhalen met de leerlingen”, vertelt Jappie. “De kinderen worden op deze manier geprikkeld met muziek in aanraking te komen en ook de leerkrachten hebben er profijt van en leren ervan. Dit is bovendien voor hun dé manier om toch een specialist op school te krijgen.” Beiden hebben niet het gevoel zichzelf in de vingers te snijden met dit project. De muziekscholen zelf bieden namelijk ook deze AMV-lessen aan. “Het voordeel is dat we nu iedereen kunnen bereiken; ook die kinderen waarvoor de drempel van een muziekschool te hoog is. En dat laagdrempelige is echt onze doelstelling. Tuurlijk, je zou jezelf in de vingers kunnen snijden, maar je kunt op deze manier ook talent spotten”, vindt Gerrie. “Zie het als een stukje opstarten met muziek, voordat de kinderen toe zijn aan lessen op een instrument”, vult Jappie aan. “En die lessen bieden we natuurlijk wel zelf weer aan.”

Onder het project ‘muziek aan de basis’ valt ook het leerkrachtenkoor wat onlangs van start is gegaan. “Het welbekende ‘trainen van de trainer’”, vertelt Gerrie. Of: ‘het ontwikkelen bij de leerkrachten van de muzikale vaardigheden in de klas of voor het leiden van een schoolkoor’, zoals het mooi omschreven staat in het plan. “We proberen de leerkrachten te leren hoe ze het beste muziekles kunnen geven, leren ze liederen aan en maken ze bekend met stemvormen en zangtechnieken.” De start met vijftien leerkrachten, “en niet eens allemaal vrouwen”, stemt beiden zeer tevreden. “In eerste instantie staan er tien bijeenkomsten gepland, maar als het zo doorgaat, willen we er zeker een vervolg aangeven”, aldus Gerrie. “Dit principe willen we graag blijven uitdragen.”

Tevredenheid alom, ook bij de basisscholen in de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum waar beide muziekscholen actief zijn. “Zij willen graag meer structuur. Dat bleek de kritiek, wat naar boven kwam toen we met zeker dertig basisscholen gesproken hebben over wat ze graag willen. De projecten zijn leuk, maar er is juist behoefte aan een structureel plan.” En dat ligt nu te wachten op groen licht van de subsidieregeling. Nog dit jaar hopen Gerrie en Jappie het verlossende antwoord te ontvangen. Samen, wel te verstaan. “We moeten de krachten bundelen, zeker in deze tijd”, besluit Gerrie.