Onvrede over aanbestedingsprocedure peuterspeelzalen

0
102

Raadsleden uiten hun frustraties in geheime brief

BUITENPOST – Raadsleden van het CDA en FNP zijn niet blij met de gang van zaken rond de aanbesteding van het peuterspeelzaalwerk in Achtkarspelen. Dat schrijven zij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, die vorige week in bezit kwam van deze krant. In de brief worden vraagtekens gezet bij de gang van zaken. Ook schrijven de raadsleden niet langer in te willen stemmen met collegeplannen als er niet meer duidelijkheid komt.

De politici zijn keihard in hun woordkeuze. “Als raadsleden willen wij graag in een goede positie worden gebracht, zodat wij voor de kinderen, leidsters, ouders en gemeente de goede dingen kunnen doen. Dat is tot op heden niet gebeurd hetgeen wij ook nu nog het college zeer kwalijk nemen,” wordt geschreven. “Er moet gewoon eerlijk worden uitgelegd hoe de zaak er daadwerkelijk bij ligt. Wij willen dan ook heel duidelijk maken dat het college er alles aan moet doen om deze zaak op een correcte wijze voort te zetten. Tot nu toe is in deze zaak alleen maar tegengewerkt en subjectief gehandeld. Er hoeft dan ook heel weinig meer te gebeuren.”

De raadsleden willen graag dat de aanbesteding zo snel mogelijk gaat plaatsvinden. “Vanaf het begin is aangegeven dat we transparantie, eerlijkheid en bezuinigen willen. Met een aanbesteding lukt dit. Maar we kunnen een aantal consequenties nog steeds niet overzien. We weten gewoon nog niet genoeg. Amarins heeft letterlijk gezegd dat als een andere partij het krijgt, zij de locaties niet zullen opgeven. Fraai is dat, want wie worden daar de dupe van? De peuters, ouders en het personeel. Zo hoort een organisatie die dat belang voorop moet hebben niet te handelen.”

Met name de rol van het college wordt bekritiseerd. Al in 2011 werden zij in een motie opgeroepen de aanbesteding in gang te zetten. In maart werd dat herhaald. “Maar er is tijd gerekt, waarop Amarins alsnog naar de rechter kon stappen en haar gelijk kon krijgen.” De raadsleden vinden dat nu zij aangekeken worden op de problemen. “Volgens ons wordt er achter de schermen een heel spel gespeeld. En degenen (wij dus) die eerlijk spelen, transparantie en openheid willen worden als de boeman gezien. Zo liggen de zaken er voor en het gebeurt ook nog eens over de hoofden van het personeel van Amarins heen. Fraai is dat. Wat een organisatie. Er zijn geen woorden voor.”

Ondanks dat de memo in het geheim werd opgesteld, zijn meerdere fracties ervan op de hoogte. “Ook wij hebben het idee dat er een spel gespeeld wordt, waar we de vinger niet achter kunnen krijgen,” zegt Frans Hoekstra van GBA. “Dit gaat over de hoofden van de kinderen en hun ouders.” Jaap Braams (PvdA) wil een onafhankelijk onderzoek. “Uit de memo blijkt dat de objectiviteit van het college in twijfel wordt getrokken door twee coalitiepartijen. Het lijkt erop dat er een loopje wordt genomen met democratie en transparantie van bestuur. CDA en FNP dringen al geruime tijd aan op aanbesteding. Gaat het hier om bezuiniging of zijn er andere motieven?”

FNP en CDA zijn niet blij dat de memo nu op straat ligt. Toch moet het geheel volgens de partijen niet worden gezien als een motie van wantrouwen tegen het college. “We hebben een memo gemaakt op initiatief van het CDA,” zegt Sjoerd Groenhof. “Er is onrust onder de medewerkers, die niet weten waar ze aan toe zijn. Wij willen nu gewoon een objectief stuk van het college hebben. Het proces is gewoon niet goed gegaan. Dan krijg je zo’n memo als deze met onze ongenoegen. We moeten het ook niet zwaarder maken dan het is.” Tegelijk wijst Groenhof op de rechtszaak die de gemeente onlangs verloor. “Dat het zo gaat moeten we niet willen als raad. Dit is een laatste waarschuwing vanuit de coalitie.”

Tsjikke Krol (CDA) vertelt namens het CDA: “De memo is in feite nog een extra briefje van ons om het nog een keer extra duidelijk te maken.” Over de reden dat de memo gestuurd is: “Als je al een paar jaar bezig bent, ben je er ook wel een keertje klaar mee. Dan spreek je je erover uit. Wij willen er alles aan doen om het tot een goed resultaat te laten komen en dan word je wel eens kwaad op elkaar, maar dat kan toch? Dit was even een uitlating richting het college dat we er kwaad over zijn.”

Het CDA blijft daarom net als de FNP achter het college en verantwoordelijk wethouder Klaas Antuma (CU) staan. “Zolang zij zeggen dat ze ervoor gaan, geven we hun nog een kans. Het heeft wel lang geduurd tot het is doorgedrongen.” Daarnaast nuanceert ze de gebeurtenissen in de afgelopen jaren. “Als er in een dossier één keer dingen mis gaan, dan is een dossier vaak gedoemd dat er voortdurend dingen misgaan. Toch willen we het volhouden om het toch tot einde goed einde te brengen. We willen niemand vernielen, maar we willen ook niet langer dat de onrust blijft.

Wethouder Antuma wil liever niet op de memo reageren, omdat het een besloten karakter had. “Deze wethouder gaat gewoon door met de opdracht die hij heeft gekregen en dat is aanbesteding. We zijn nu plannen aan het maken, maar daarvoor willen we eerst de juridische barrières goed in kaart hebben. De rechter heeft gezegd dat er perspectief moet zijn. Ik ga graag met de raad in overleg over hoe dit eruit moet zien. In het college hebben we het nu over een planning. Ik ben nu wel wat voorzichtiger geworden in het doen van uitspraken, omdat we niet weer voor de rechter willen staan.”