Oplevering Brede school Oostergast uitgesteld tot medio 2015

0
102

OOSTERGAST – De stuurgroep Brede School verwacht dat de Brede School in Zuidhorn eind april 2015 gereed is voor gebruik. De betrokken partijen, Westerwijs, Penta Primair, SKSG, De Zijlen en de gemeente, geven aan dat de vertraging van vier maanden is te wijten aan een langdurige ontwerpfase en langere doorlooptijd van de aanbesteding.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het definitieve ontwerp van het gebouw. Voornamelijk de keuze van een duurzame installatie en het komen tot een verantwoorde exploitatie neemt meer tijd in beslag dan gepland.

Daarnaast is de aanbestedingswet aangepast. De stuurgroep heeft dan ook besloten een extra controle uit te voeren op de stukken voor de aanbesteding. Dit heeft als gevolg dat de doorlooptijd van de aanbesteding langer is.

Voorzitter van de stuurgroep Bert Nederveen licht de keuze toe: ”Omdat teveel tijdsdruk kan leiden tot negatieve financiële gevolgen, hebben we besloten de planning bij te stellen. Wij vinden de uiteindelijke kwaliteit van de Brede School het belangrijkst. Deze processen vergen tijd en zorgvuldigheid.”