Wie bedenkt de naam voor de nieuwe brede school?

0
140

GERKESKLOOSTER – Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de brede school aan de Sarabos in Gerkesklooster. Als alles volgens planning verloopt, kan er eind december verhuisd worden. Een passende naam voor het nieuwe gebouw ontbreekt nog. Inwoners uit Gerkesklooster en Stroobos worden daarom uitgenodigd om een naam te bedenken.

Het jeugdhonk, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en basisschool De Claercamp worden gevestigd in het nieuwe gebouw. De partners hebben gezamenlijk de ambitie ‘van brede school naar Integraal Kind Centrum’ uitgesproken. Dit betekent dat de gezamenlijke partners elkaar in de toekomst willen versterken om zo het beste aan het dorp, de ouders en de kinderen te bieden. Bij deze gezamenlijke ambitie hoort ook één nieuwe naam. De nieuwe naam van het gebouw moet zo mogelijk aansluiten bij de plaatselijke historie, kort en bondig zijn en mag zowel een Friese als een Nederlandse naam zijn. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de gebruikers, het Plaatselijk Belang en de gemeente Achtkarspelen maakt een keuze en doet een voorstel aan het collegevan B&W. De winnaar wordt bij de opening bekend gemaakt en ontvangt een attentie. Het voorstel moet inclusief motivering voor 21 oktober bekend zijn bij de gemeente. Het voorstel kan gestuurd worden naar Gemeente Achtkarspelen, t.a.v. Aaltsje Dijkstra, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost of per e-mail aan: a.dijkstra@achtkarspelen.nl.