Extra diploma voor leerlingen Nordwin College Buitenpost

0
159
BUITENPOST - diploma nordwin college

BUITENPOST – Tijdens een gezellige bijeenkomst op het Nordwin College, waarbij de sfeer deed denken aan een reünie, konden de leerlingen van de gemengde leerweg afgelopen week een extra diploma in ontvangst nemen. Leerlingen die de gemengde leerweg op het Nordwin College volgen, doen allemaal examen in het extra vak Duits. Het niveau van de gemengde leerweg is precies gelijk aan dat van de theoretische leerweg. Gangbaar is dat in de gemengde leerweg slechts 1 vreemde taal wordt aangeboden. Het Nordwin College doet er echter een schepje bovenop en laat de examenkandidaten naast Engels ook examen doen in het vak Duits. Op die manier krijgen de leerlingen de mogelijkheid om niet alleen naar het mbo door te stromen, maar ook naar de havo. Elk jaar maakt een aantal leerlingen van die mogelijkheid gebruik. De school vraagt voor de geslaagde leerlingen altijd ook het diploma van de theoretische leerweg aan. Dit diploma werd afgelopen week aan de kandidaten uitgereikt.