Haije Talsma

0
141
DSF_FRIE-p33.pdf - Adobe Acrobat Pro

DOKKUM – De verkoop van het boek ‘Op de Praatstoel – 2. Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850’ is begonnen. Zaterdag vond in het Bowlingcentrum in Dokkum de boekpresentatie van het boek plaats. Dit boekt wordt uitgebracht door de Historische Vereniging Noordoost-Friesland in samenwerking met Andeko Graphics. Voorzitter Haije Tolsma overhandigde het eerste exemplaar aan de bestuursleden van het eerste uur. In 2008 verscheen er ook een Praatstoel. In dit boek stonden de verhalen van de visserman, de turfschipper en de tonnenleger beschreven. Ondanks een herdruk was dit boek snel uitverkocht. De vraag naar het boek bleef echter komen waarna besloten werd een tweede deel uit te brengen. Acht interviewers gingen vier jaar lang de boer op om oudere bewoners van Noordoost Friesland te interviewen. De Praatstoel 2 bevat 31 verhalen, verspreid over 400 pagina’s. Voor het boek werden onder andere Meindert Meindertsma, karrijder uit Metslawier, Klaas Elzinga, wegenbouwer uit Dokkum, Jantje Visser, houthandel Oberman uit Dokkum, Klaas Baarsma, manufacturier uit De Westereen, Oeds Bartel Radema, juwelier uit Kollum, Andries Meinema, doodgraver uit Nes en Former Idsardi, boer uit Holwerd geïnterviewd. De Praatstoel 2 kost slechts € 20 en is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Noordoost Friesland door een email te sturen naar info@hvnf.nl. Het is tegen contante betaling ook op te halen bij: Jan de Jager, Kouwe 9 te Dokkum (0519-220135) of Reinder Tolsma, Lyts Ein 16 (0519- 241593) te Oosternijkerk. Het boek is ook verkrijgbaar bij de boekhandels in Dokkum en Kollum.