“Jan Lammers is geen bemiddelaar, maar houdt zijn eigen pad aan”

0
142

Inwoners Vierstromenland woest op wethouder

SURHUISTERVEEN – Inwoners van de wijk Vierstromenland in Surhuisterveen zijn kwaad op wethouder Jan Lammers (CDA) van de gemeente Achtkarspelen. Volgens deze mensen doet de wethouder nauwelijks iets voor de bewoners van de wijk. Afgelopen donderdag spraken ze erover met de gemeenteraad, waarna ze een petitie aanboden met daarin het verzoek om betaalde OZB terug te krijgen. Een felle discussie tussen de raadsleden volgde.

“Zes jaar geleden had ik een droom: een nieuwbouwwoning in een nieuwe buurt,” vertelt Eeltsje Talstra voorafgaand aan de behandeling van het stuk. Hij riep de gemeenteraad op om snel actie te ondernemen voor hemzelf en zijn buurtbewoners. “Als ik kijk naar de wijk tegenover Vierstromenland, dan zie ik dat deze in een jaar afgebouwd is. Zo had ik het ook graag willen zien voor mijn gezin.” Niet veel beter waren de woorden van Edwin de Vries, enkele minuten later. “Altijd als wij in gesprek zijn met de heer Lammers wil hij inzetten op woningbouw en niet het onderhoud. Hij geeft regelmatig aan niet op de hoogte te zijn en wil steeds opheldering vragen. Het groen groeit bij ons inmiddels al anderhalve meter over de weg, maar de gemeente geeft aan niet het onderhoud te hoeven doen. Jan Lammers is geen bemiddelaar, maar hij houdt zijn eigen pad aan. We zijn zeer teleurgesteld en worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

Bijval kregen de insprekers van GBA. “Wat is dit een verschrikkelijk dossier,” zei Max de Haan. “Voor de bewoners is het een ergernis om met de gemeente te praten. De woningbouw ligt stil, mega stil. Het laat het college koud. Wij denken niet dat er met dit college iets zal veranderen. Daar zal het college bij de volgende verkiezingen op afgerekend worden.”

Diezelfde bijval kregen de bewoners niet van het CDA, hoewel raadslid Romke van der Wal wel zei dat de woorden van de inwoners hem oprecht zeer deden. “Daar kunnen we niet trots op wezen,” was zijn visie. Van der Wal was druk met het debat in de raad en het uit de wind houden van wethouder Lammers. Hij hekelde de retoriek van GBA en vroeg de partij om zelf eens met oplossingen te komen. “Wat wil De Haan voor oplossing? De kunstgrasvelden inruilen voor Vierstromenland?” De Haan reageerde hierop door te zeggen dat het bedenken van oplossingen niet zijn taak, maar die van het college was. “Dat kunnen wij niet doen. Het is de vorige CDA-wethouder geweest die het wurgcontract gesloten heeft. Het is het CDA geweest die in lengte van jaren…”. Het raadslid kon zijn zin niet afmaken door een interruptie van Van der Wal, die nogmaals De Haan tevergeefs om een oplossing vroeg. Andere partijen hielden zich meer op de vlakte. Zij drongen bij het college aan op een snelle oplossing.

Die oplossing is volgens wethouder Lammers mogelijk. Met verheven stem sprak hij de raadsleden toe dat het dan wel geld gaat kosten. “Het wordt me steeds voor de voeten gegooid dat ik alleen maar voor woningbouw ben, maar dat is niet waar. Ik heb geprobeerd om te bemiddelen, maar ik krijg de partijen niet bij elkaar. Dan is dat deel van het plan afgerond en gaan we verder. Als we Vierstromenland woonrijp willen maken, gaat dat geld kosten. Reken maar € 100.000,- en vervolgens nog eens € 50.000,- voor de schade die ontstaat als later nieuwe woningen gebouwd worden. Als jullie als raad hier dekking voor vinden, kunnen we het woonrijp maken.”

De ChristenUnie vroeg Lammers nog of de gemeente van het contract met ontwikkelaar MegaHome af kan. In dit contract staat dat de organisatie de wijk woonrijp moet opleveren, maar pas nadat alle woningen gebouwd zijn. Lammers zei dit te onderzoeken. “Ik kan er nog niet zoveel over zeggen, maar dat willen de bewoners ook niet. Zij willen dat hun wijk veiliger wordt. We zijn wel met het contract bezig, maar de bewoners zijn er niet mee geholpen als we het contract openbreken.” De wethouder zei zich ook te ergeren aan ontwikkelaar MegaHome. “Ik erger me eraan dat ze niks gedaan hebben, daar was ik duivels over.” Later in de discussie liet de wethouder zich nog ontvallen: “Ik ben ook het liefst zo snel mogelijk van dit dossier af.” Echter kan nog niemand er zekerheid over geven wanneer dit zal zijn.