Kon het maar altied zo zijn aan het Wad

0
148
pieterburen reunie 4

PIETERBUREN e.o. – ‘Altied wat aan ’t wad’ is een succesvol evenement gebleken en was het afgelopen weekend een manifestatie van formaat. Ruim 300 mensen van heinde en verre vonden afgelopen weekend hun weg naar genoemde dorpen. Organisator Arie Molenhuis had werkelijk alles uit de kast getrokken om het evenement te doen laten slagen. En niet zonder succes. Het bracht precies datgene wat Molenhuis voor ogen had. Een feest van ontmoeting en herkenning.

Op vrijdag waren de eerste gasten reeds gearriveerd in ‘De Slikken’ om daar in de aanloop naar de zaterdag alvast te overnachten. Om 9.00 uur zaterdagochtend startte de muziekvereniging Sint Caecilia uit Kloosterburen met een muzikale rondgang door Westernieland. Rond de klok van half tien wachten de muzikanten de deelnemers bij de entree van Pieterburen op die met twee bussen werden aangevoerd, met als eerste bus de oude Lijn 68. Vroeger de levensader van het vervoer naar werk en elders.

Vooraf gegaan door de muzikanten wandelden de deelnemers het dorp in en togen ze naar de Ned. Her. Kerk alwaar ze welkom werden geheten door de burgemeester van de gemeente De Marne, de voorzitters van de Stichting Dorpsbelangen van respectievelijk Pieterburen en Westernieland en Lenie ’t Hart, afgewisseld meteen optreden van ‘De Waddenwichter’. Vanwege de grote belangstelling moesten sprekers en koor twee keer de welkomstceremonie verzorgen. Na het officiële welkom verspreiden zich de deelnemers, over het dorp, waarbij velen bezoeken brachten aan vele bekende en minder bekende plekken welke kenmerkend zijn voor het dorp. Bijvoorbeeld rond de molen, waar muziekvereniging Orpheus ook nog eens de aanwezigen trakteerde op een mini-concert. Voor wie ook in Westernieland wilde rondkijken verzorgde de oude buslijn 68 een pendeldienst tussen de beide dorpen.

Als slotstuk van de dag volgde het spetterende eindfeest. Afgewisseld met de meer officieel getinte momenten waarbij stil werd gestaan bij de rol en betekenis van de Zeehondencrèche en 50 jaar Wadlopen ontvouwde zich een boeiend avondprogramma met een keur van artiesten waaronder Burdy en Imca Marina.

De dorpen hebben zich het afgelopen weekend op een geweldige wijze gemanifesteerd en laten zien waarin kleine dorpen zo groot kunnen zijn. Presentator Alje Bolhuis verwoordde het prachtig op de feestavond. “Daar waar gemeentes zoeken naar schaalvergroting, mede vanwege financiële en bestuurlijke efficiëntie, daar laten kleine gemeenschappen zien dat er geen grotere immateriële efficiëntie te behalen is dan op de manier waarop de kleine gemeenschappen van de deelnemende dorpen het afgelopen weekend hebben getoond.” Hij wilde wel graag, als inwoner van de gemeente Winsum, fuseren met de gemeenschappen Pieterburen, Westernieland, Broek, Wierhuizen en Oude Dijk.

 

pieterburen reunie 14