Studiebezoek buitenlandse leerkrachten aan scholen in Friesland

0
148
DOKKUM - uitwisseling leraren

DOKKUM – Op uitnodiging van Klaas Fokkinga van Interprimair, een bedrijf dat als doel heeft het levenslang leren te bevorderen en het motto draagt ‘kennis van de wereld is wereldvrede’ kwamen een aantal leerkrachten uit het Slowaakse voortgezet onderwijs, het Zweedse speciaal onderwijs en het Poolse basisonderwijs eind september naar Nederland om te ervaren hoe het onderwijs in Nederland geregeld is. De Slowaken verbleven twee weken op de afdeling Topsport Talent van OSG Sevenwolden in Heerenveen. De overige leerkrachten verbleven een week in Noordoost-Friesland en bezochten De Wingerd en CBS De Fontein in Damwâld en De Twine, het regionale Expertise Centrum en de peuterspeelzaal op de Groen van Prinsterer in Dokkum.

Doel van het bezoek was om te leren van elkaar. De Slowaken namen erg veel nieuwe ideeën mee naar hun eigen school. Voor de Poolse als Zweedse leerkrachten gold dat er veel overeenkomsten waren tussen het Nederlandse onderwijssysteem en hun onderwijssysteem. Toch waren er ook genoeg verschillen. ‘Een verschil is dat in Zweden de kinderen op school tussen de middag een gezonde maaltijd aangeboden krijgen. Hier in Nederland gaan kinderen of naar huis, of ze blijven over en krijgen het eten wat ze van thuis is meegegeven’ vertelde een van de Zweedse leerkrachten tijdens een evaluatiemoment. In Polen is het gebruikelijk dat leerkrachten in het basisonderwijs lesgeven in hun eigen vakgebied, zoals men dat in Nederland gewend is op de middelbare school. Wat hen opviel was de zelfstandigheid van de leerlingen en de fijne pedagogische sfeer op de scholen. Ook zij namen ideeën mee om in hun eigen werkomgeving te kunnen gebruiken. De leerkrachten kregen na afloop van hun bezoek aan Nederland een certificaat als bewijs van deelname aan het studieprogramma. Interprimair organiseert al ruim twee jaar internationale studiebezoeken van basisonderwijs tot en met het MBO . ‘Scholen en organisaties die ook graag mee willen werken aan deze studiebezoeken kunnen zich altijd bij mij melden,’ aldus Fokkinga.