Besparingsmaatregelen en het ‘andere werken’ noodzakelijk in De Marne

0
152

Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

DE MARNE – Zowel de raad als het personeel van de gemeente De Marne hebben afgelopen week de programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 voorgelegd gekregen. Hierin is een nadrukkelijk keuze gemaakt voor een andere rol tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Aan bezuinigingen kan de gemeente niet ontkomen; om per 2015 een sluitende begroting te kunnen presenteren dient er voor 1,2 miljoen euro aan besparingsmaatregelen genomen te worden op een totale begroting van ruim 27 miljoen euro.

De voorgenomen bezuinigingen zijn vooral het gevolg van de economische crisis en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Ze zullen zowel voor de inwoners als voor de gemeente zelf gevolgen hebben. Dit vraagt van de gemeente De Marne om zowel een efficiencyslag als ook een andere manier van werken. Er wordt naar het personeelsbestand gekeken, waarbij niet uit te sluiten valt dat er vanaf najaar 2014 personele gevolgen zullen zijn. Begrotingstechnisch wordt er nu rekening gehouden met een personeelsreductie van twaalf formatieplaatsen. Voorts zullen er bezuinigingen plaatsvinden op infrastructurele (onderhoud) en materiële diensten (subsidies/voorzieningen).

Het ‘andere werken’, van aanbod- naar vraaggericht werken met flexibele benadering voor getoonde initiatieven, zal centraal staan bij de keuze voor een andere rol tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Hiermee zijn al goede ervaringen opgebouwd bij onderwerpen als Krimp & Leefbaarheid, PROloog, toerisme, jeugd- en jongerenwerk en wegenonderhoud. De verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving wordt meer gestimuleerd met aandacht voor creatieve en slimme oplossingen vanuit de samenleving zonder de meest kwetsbare inwoners uit het oog te verliezen.

Voor meer informatie over de programmabegroting zie www.demarne.nl.