Duizend scholieren onderhouden landschap Noardlike Fryske Wâlden

0
124

Bijna duizend basisschoolleerlingen zijn deze weken druk bezig met het snoeien en zagen van bomen en (bramen)struiken in de Noardlike Fryske Wâlden. De scholieren uit Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel helpen boeren bij het onderhoud van het coulisselandschap en ontdekken de flora en fauna. Doel is de jongeren bewust te maken van de natuur en het landschapsbeheer in hun eigen woonomgeving.

Zeven weken lang steken kinderen de handen uit de mouwen in de Noardlike Fryske Wâlden. Tot aan de herfstvakantie zijn de groepen zeven en acht van 29 verschillende basisscholen om de beurt te vinden in het boerenland. Ze assisteren 28 agrariërs bij het onderhoud aan elzensingels en boomwallen. Dit gebeurt in het kader van het educatieproject ‘Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip’. De leerlingen krijgen hiervoor op school speciaal lesmateriaal. Vervolgens gaan ze met de hele klas tijdens een veldwerkdag op bezoek bij een boer. Onder begeleiding van een speciaal opgeleide gids gaan ze de natuur van de houtsingels ontdekken en zien ze waarom deze zo belangrijk zijn voor planten en dieren. Ook mogen ze aan de slag met snoeiwerk. Op deze manier worden de kinderen betrokken bij het landschap, de cultuurhistorie en het beheer en onderhoud van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.