Voortaan ontheffing nodig voor vreugdevuur

0
287

DONGERADEEL – In de gemeente Dongeradeel mogen de komende jaarwisseling alleen nog vreugdevuren worden gehouden als de gemeente hiervoor een ontheffing heeft

verleend. Het tragische ongeval bij Raard tijdens de afgelopen oudejaarsnacht heeft aanscherping van het beleid versneld. Ondanks de goede afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente, brandweer, politie en dorpsbelangen kunnen omstandigheden voor ongewenste en onveilige situaties zorgen. De gemeente wil risico’s met de nieuwe aanpak zoveel mogelijk beperken. Het college van B&W verwacht met behulp van het nieuwe beleid sterker te kunnen sturen op de gemaakte afspraken. Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is de invoering van de ontheffing. Daarbij wordt iemand formeel verantwoordelijk voor de organisatie van een vreugdevuur. Op 9 september is over de nieuwe aanpak overleg gevoerd met de dorpen. De reacties van de dorpen waren gemengd. De voorwaarden voor de ontheffing worden nu uitgewerkt en op korte termijn bekend gemaakt aan de dorpen. Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) is niet blij met de nieuwe regels. De partij komt in de eerst volgende vergadering met een motie tegen de plannen. Zij zijn van mening dat onnodige regelgeving niet mag leiden tot het verdwijnen van een eeuwenoude traditie. Tijdens de jaarwisseling van vorig jaar reed een automobiliste in op een groep mensen die bij Raard naar een vreugdevuur zaten te kijken. Daarbij raakten zestien mensen gewond en overleed één persoon later aan zijn verwondingen. Na onderzoek bleek dat de automobiliste niets te verwijten viel.