Burgemeester Bilker

0
725
DSF_FRIE-p21.pdf - Adobe Acrobat Pro

KOLLUMERLAND c.a. – Een klein feestje afgelopen donderdag in het gemeentehuis in Kollum. Burgemeester Bearn Bilker werd voor de tweede keer herbenoemd als burgemeester van de gemeente Kollumerland c.a. Ten overstaan van de Commissaris van de Koning, John Jorritsma, legde burgemeester Bilker de eed af. Op 16 oktober liep de tweede ambtstermijn van de burgemeester af. De gemeente heeft via de Commissaris van de Koning Bilker aanbevolen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. De minister heeft deze raad opgevolgd en in augustus werd Bilker door de Koning herbenoemd. Naar alle waarschijnlijkheid is met de herbenoeming van burgemeester Bilker de laatste burgemeester van de gemeente Kollumerland c.a. benoemd. Het is de bedoeling dat rond 2017 de gemeente gaat fuseren met andere gemeenten in de regio. Mocht de fusie er pas later van komen en de burgemeester zijn termijn volledig afmaken, dan is burgemeester Bilker in totaal achttien jaar de eerste burger van Kollumerland c.a. geweest.