Jan Hiddema

0
1423
BUITENPOST - Jan Hiddema

Bridgeclub Buitenpost

‘In 2007 is er van uit het NOC NSF een actieplan gemaakt om meer mensen aan het bewegen te krijgen. De Nederlandse Bridge Bond is hier toen op ingesprongen. Ondanks dat het een denksport betreft, kon de Bridge Bond voldoen aan de doelstellingen van het actieplan. Mensen worden achter de geraniums vandaan gehaald, gaan met de fiets er op uit om samen te komen en te bridgen. En het belangrijkste doel daarbij is het opdoen van sociale contacten. Voor onze club betekende dit actieplan een enorme groei in het aantal leden. We waren met 57 leden, en zijn inmiddels met 90 leden. Vanuit de gemeente werden ouderen uitgenodigd om deel te nemen aan een cursus bridgen. Dit is een goede investering geweest, want van alle deelnemers aan die cursus zitten de meesten nu bij de vereniging. Momenteel bridgen we met twee groepen, op de dinsdagochtend en op de donderdagavond. Wat een misverstand is over bridgen is dat het heel moeilijk te leren is. Het is waar dat je er wel het één en ander over moet leren voordat je het kunt spelen, maar in principe kan iedereen het leren, en sterker nog, je bent in het bridgen nooit uitgeleerd. Het leerproces staat nooit stil. Mijn vrouw geeft lessen in bridgen. De laatste cursus is net afgerond, maar het kan zijn dat we binnenkort weer met een nieuwe cursus beginnen. In november start er namelijk op Omroep Max een serie bridgelessen, iedere keer van 12 minuten. De eerste uitzending is op 20 november om 14.40 uur. Mochten er naar aanleiding van deze uitzendingen mensen geïnteresseerd zijn om het bridgen te leren, dan zijn we zeker bereid om weer een cursus te organiseren. Ook bij de bridgeclub in Dokkum, waar we ook lid van zijn, is het idee opgevat om indien gewenst naar aanleiding van dit programma nieuwe cursussen aan te bieden. Nieuwe leden zijn bij beide clubs altijd welkom. De clubs vergrijzen namelijk wel wat. De gemiddelde leeftijd is nu zo’n 65 jaar, wat vrij doorsnee is voor de verenigingen in Friesland. Het zou mooi zijn als deze gemiddelde leeftijd wat lager kwam te liggen. Dit jaar bestaat de vereniging veertig jaar. Dat hopen we op donderdag 7 november te vieren.’