Professionals in het onderwijs komen samen

0
134
DONGERADEEL - dag van het kind

DONGERADEEL – De gemeente Dongeradeel organiseerde woensdag ‘De dag van het Jonge Kind’. Leidsters van de kinderopvang en peuterspeelzalen en leerkrachten van basisscholen kwamen daarvoor bijeen in de IJsherberg. Het hoofdthema van de dag was Voor- en Vroegschoolse Educatie( VVE). VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. De gemeente heeft nieuw beleid ontwikkeld, dat inzet op versterking van de VVE. Het beleid is erop gericht om kinderen op een speelse manier extra in hun taalontwikkeling te ondersteunen. Zoveel mogelijk kinderen moeten een goede start kunnen maken op de basisschool. Tijdens de ‘De dag van het Jonge Kind’ lieten de deelnemers zich inspireren en gingen met elkaar in gesprek. Dr. Ineke Oenema gaf een lezing over de specifieke behoeften van het jonge kind en hoe je het beste uit een kind kan halen. Ook waren er verschillende workshops te volgen over het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, de lees- en taalontwikkeling, Passend Onderwijs en de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen.