Startsein voor nog meer afvalscheiding

0
157
METSLAWIER - afvalinzameling

METSLAWIER – Het dorp Metslawier doet mee aan een proef met als doel meer grondstoffen uit het restafval gescheiden in te zamelen. Op vrijdag 18 oktober werd door wethouder Pytsje de Graaf daarvoor het startsein gegeven, samen met basisschoolleerlingen van De Rank. Samen deelden zij de eerste inzamelkratten voor drankenkartons en de zakken voor plastic uit aan bewoners van Metslawier. Omrin verzorgde voor de kinderen een speciale les over afval. Bewoners van de bebouwde kom van Metslawier worden gevraagd nog bewuster om te gaan met het huishoudelijk afval. Het is namelijk ook de bedoeling om gft-afval, papier, glas en textiel nog beter gescheiden te houden. Voor de begeleiding daarvan worden afvalcoaches van Omrin ingezet. Op deze wijze bevat de grijze container alleen nog het restafval dat er ook in thuishoort. Het is daardoor mogelijk om de verwerking van restafval goedkoper en milieuvriendelijker te maken. De gemeente Dongeradeel heeft samen met dorpsbelang Metslawier het doel om 41% minder restafval in te zamelen. De inwoners ontvingen een nieuwe afvalkalender met aanvullende informatie over de proef.