Tonielskip spylet fjouwer kear Famylje Bruinsma yn’e bocht

0
832

REGIO – Tonielselskip”Noflik Tegearre” spilet Famylje Bruinsma yn ‘e bocht: Groeten fan ‘e Veluwe. In famylje fan goede komôf, dy’t bestiet út man, frou, dochter en in ynwenjende beppe. Beppe dy hat de earste priis mei in kryptogram wûn. De priis is in wike fakânsje yn in stakaravan op ‘e Veluwe. It kampearjen is foar dizze minsken, dy yn lúkse libje, in folsleine nije wrald en hja hawwe it dan ek swier om harren oan te passen. Dit jildt net foar de famylje Bruinsma. Heit Sjef, mem Truus en soan Boris hawwe dit wol faker by de ein hân. Mei sokke tsjinstellingen kinne tûkkelteammen tusken beide famyljes dan ek net úbliuwe. Saterdei 2 novimber yn doarpshûs ”de Bazuin” op ‘e Trieme. Freed 8 novimber yn doarpshûs “De Trije Doarpen” yn Kollumersweach. Saterdei 9 novimber yn doarpshûs “De Tredder” yn Westergeast. Saterdei 29 novimber yn de Old Dutch yn de Westereen.

Foar mear ynformaasje sjoch ek op www.noflik-tegearre.nl.