Veertig veehouders krijgen Woudencertificaat

0
153
Nijboer reikt Woudencertificaat

REGIO – Ruim veertig veehouders uit Noordoost-Fryslân krijgen deze maand een Woudencertificaat uitgereikt. Ze ontvangen het certificaat van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) voor de milieuresultaten die ze op hun bedrijf hebben behaald. ‘Deze leden voldoen aan de eisen van het kringloopboeren. Ze hebben aantoonbaar goede prestaties geleverd op het gebied van duurzaam boeren,’ aldus NFW-bestuurslid Foppe Nijboer. De veehouders die in aanmerking komen voor het Woudencertificaat, houden rekening met het complete systeem van bodem, plant, dier en mest. Volgens Nijboer hebben de ruim veertig leden het predicaat verdiend omdat ze werken aan een gezonde kringloop. De boeren gebruiken minder mineralen. ‘Ze beperken de kunstmestgift en het stikstof- en fosfaatoverschot en zorgen voor een laag ureumgehalte in de melk. Daarnaast rijden ze dierlijke mest onder gunstige weersomstandigheden uit, bijvoorbeeld als het regent.’ Op deze wijze is er sprake van milieuvriendelijk boeren. ‘En dat is belangrijk in ons waardevolle landschap met elzensingels, dykswâlen, pingo’s en weidevogelgebieden. Het kringloopboeren levert niet alleen voordelen op voor het milieu, het resultaat van de veehouderijen neemt ook toe.’