€25.000,- voor MFA De Dobbe

0
177

ANJUM – Met de verbouw van De Dobbe in Anjum krijgt het dorp een Multifunctionele Accommodatie met huisartsencentrum in het midden van het dorp. De realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door een schenking van €25.000,- door het VSBfonds. Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie terreinen: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven; Kunst & Cultuur voor plannen waar mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren.