Hielke Dijkstra onderscheiden voor werkzaamheden in de kerk

0
178

GERKESKLOOSTER – Burgemeester Gerben Gerbrandy heeft zondag de heer Hielke Dijkstra een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij is daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Dijkstra heeft afscheid genomen als boekhouder, penningmeester en ouderling van de Gereformeerde Kerk van Gerkesklooster/Stroobos. Hij heeft veel voor de kerk betekend. In 1965 richtte hij de Christelijke Jongeren Vereniging op. Tot aan 1970 was hij leider van deze vereniging. Sinds 1983 is Dijkstra boekhouder en penningmeester van de kerkelijke gemeente en verantwoordelijk voor het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk in Gerkesklooster/Stroobos. Naast zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening van de kerk voert hij jaarlijks de boekencontrole uit bij de Christelijke Jongelingen Vereniging, de Diaconie, de Zendingscommissie en de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. Ook is het zijn verantwoordelijkheid dat de collectegelden na de dienst worden verzameld, geteld, gestort en geadministreerd. Hij houdt de ledenadministratie bij, zorgt voor de agenda van de gemeenteavonden en zet zich in voor de Actie Kerkbalans. Hielke Dijkstra is sinds 1985 vrijwilliger met betrekking tot de kerktelefoon. Sinds 1986 bezorgt hij het maandelijkse kerkblad KONTAKT bij gemeenteleden die niet meer in Gerkesklooster/ Stroobos wonen. De heer Dijkstra is sinds 2013 koster en van 2005 tot 2013 was hij lid van het College van Kerkrentmeesters (voorheen Commissie van Beheer). Als lid van het College van Kerkrentmeesters was hij tevens ouderling.