Jan Lomeijer

0
131
Man met de hamer Jan Lomeijer

Secretaris Historische Kring Lutjegast

“Het is allemaal een beetje verwaterd bij de Historische Kring Lutjegast, doordat ’t Kompas niet meer gebruikt kon worden. Dit betekent niet dat we helemaal stilgezeten hebben, zo hebben we de laatste jaren wel een heleboel oude voorwerpen verzameld. Het is de bedoeling om, als ’t Kompas weer volledig in gebruik is, daar regelmatig dingen te gaan organiseren. Een mooie start is de rondgang over de kerkhoven op zaterdag 2 november. In samenwerking met de Stichting Beheer Begraafplaats Lutjegast en Stichting Begraafplaats Torenkerk organiseren we een Allerzielen, welke om 19.00 uur start bij het gebouw op de algemene begraafplaats. Iedereen krijgt daar een waxinelicht uitgereikt om op het graf van een dierbare te plaatsen of ter nagedachtenis aan iemand bij het monument te plaatsen. Er wordt een rondgang gemaakt, waarna we naar de begraafplaats van de Torenkerk gaan voor hetzelfde ritueel en eindigen in de Torenkerk voor een herdenkingsbijeenkomst. Daar zullen wij, naast ruimte voor toepasselijke teksten en liederen voorgedragen door Geert Zijlstra, ons nieuwste project presenteren. Vorig jaar heb ik alle grafstenen laten fotograferen, welke op de website www.historisch-lutjegast.nl worden geplaatst. Tenzij iemand dit natuurlijk niet wil. Het is de bedoeling dat de website een archief wordt, waar men de foto’s en alle teksten van de grafstenen weer kan vinden. De website moet uiteindelijk wel verder gaan dan de grafstenen, als bijvoorbeeld een soort nieuwskrant waarop iedere maand weer iets anders te vinden is. In elk geval is de informatie over de begraafplaatsen een mooie start. Verkijk je niet op de historische waarde hiervan. Ik heb zelf mijn hele leven lang begraafplaatsen bezocht. Als je tot je door laat dringen wat er op de grafstenen te lezen is, zal je zien dat een begraafplaats zonder woorden heel veel vertelt over een dorp. Het is een stukje geschiedenis. En als je het zo beschouwt, worden de dingen, een beetje gek misschien in deze context, juist weer levend. En dat is precies wat we ook weer met de Historische Kring willen. Ja, een beetje levend houden.”