Willem Tjebbe Oostenbrink streekdichter van het Westerkwartier

0
277
DSK_STRK-p29.pdf - Adobe Acrobat Pro

ZUIDHORN – Willem Tjebbe Oostenbrink is dichter en schrijft zijn gedichten altijd in dialect. “Ik dicht in het Westerkwartiers”. Hij draagt enthousiast een gedicht voor in zijn eigen dialect en vervolgens één in het Westerwolds. “Hoor je het verschil in de klanken? Ik vind het erg interessant om me te verdiepen in de verschillen tussen streektalen, talen en alles wat ermee te maken heeft,” vertelt hij.

“Ik denk niet dat ik mijn doelgroep te klein maak door te dichten in het Westerkwartiers. Natuurlijk is een streektaal aan de ene kant minder toegankelijk voor mensen die er niets van kunnen maken. Aan de andere kant raak je de mensen die wel wat met het dialect hebben juist meer. Bovendien zijn er wel tijdschriften voor Groningse dichters in het Gronings, zoals Krödde, maar Groningse dichters die in het Nederlands dichten hebben zoiets niet. Dus de streektaal leeft wel.”

Het is snel gegaan sinds Willem Tjebbe eind 2007 begon met dichten. Zo heeft hij al een vermelding in de Groene Amsterdammer en op de voorkant van de Grunneger Poëziekalender, dit voorjaar uitgegeven op de Dag van de Grunneger toal. “Overdag werk ik met natuur, landbouw en landschap. Deze thema’s en hoe de mens daarmee omgaat, gebruik ik in mijn gedichten. Ik vind een mooie zin of een uitdrukking en vervolgens dicht ik daar omheen. Soms heb ik dan een gedicht waar die beginzin uiteindelijk uit weggelaten kan worden. Toch heeft zo´n zin dan wel de inspiratie gegeven voor een nieuw gedicht.”

De groep mensen die zijn werk lezen groeit nog altijd, want zijn gedichten zijn al vertaald naar twee andere talen: Duits en Fries. In Duitsland heeft hij een paar keer meegedaan aan een Nedersaksisch dichtevenement, waarbij hij de Freudenthal Aanmoedigingsprijs won.

Op 1 november komt zijn poëziedebuut uit, Opdreugde troanen. “Uiteindelijk is het doel van een gedicht om een publiek te vinden, dus als het wordt gepubliceerd is, kan ik daar wel van genieten”, vertelt Willem Tjebbe daarover. De bundel wordt om 16.00 uur gepresenteerd in het Huis van de Groninger Cultuur in Groningen. Daarna zal hij verkrijgbaar zijn bij de boekhandels en uitgeverij Philip Elchers in Groningen. Uiteraard worden er gedichten voorgedragen tijdens de presentatie. Hieronder alvast een voorproefje; de stem van Willem Tjebbe is het enige wat mist, maar de taal en de woorden zeggen al genoeg.

Terug noar zee

n Mins nemt fotoos

op, bekikt de beelden

en krupt ien t verleden

vroeg of loat slagt hij

t album toe.

Terug noar t straand

ken aal, t zaand leit der

nog en de resten

van de zee van guster.