Bibliotheken De Marne hopen op clementie raad

0
110
Leens Bibliotheek-1

STREEK – De bibliotheken in de gemeente De Marne krijgen hevige klappen te verduren. Daar waar het bibliotheekservicepunt in Eenrum per 13 december gaat sluiten, wordt ook de enige overgebleven vestiging in Leens met het voortbestaan bedreigd. Het college stelt namelijk voor om de subsidie voor de bibliotheek flink in te korten. Arend Middelveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van Biblionet Groningen, spreekt van een forse klap.

Met de korting van de subsidie wordt een einde van de bibliotheek in Leens niet uitgesloten. Volgens Middelveld is het met de helft van de huidige subsidie niet mogelijk om de bibliotheek in de huidige staat draaiende te houden. Met ruim 1600 leden en 23000 bezoekers is de vestiging in Leens een van de succesvolste van de provincie Groningen en daarnaast ook nog de enige vestiging in De Marne. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geconstateerd dat er in De Marne een geleidelijk maar structurele afkalving heeft plaatsgevonden. “Ooit was de situatie zo dat er in 21 dorpskernen ruim 19 bibliotheken waren gehuisvest. Dat is in de loop der jaren teruggedrongen tot vijf bibliotheken, maar ook in die tijd gaf de gemeente aan het financieel niet meer te kunnen bolwerken. In de vorige bezuinigingsronde hebben de bibliotheken 70.000 euro moeten inleveren en toen hebben we de gemeente voorgesteld om de bibliotheek in een hoofdkern te concentreren en het daarbij te laten. Er is in die ronde een politiek compromis gesloten door in Eenrum een servicepunt neer te zetten en ook in Zoutkamp een bibliotheek te willen plaatsen. In Zoutkamp zijn ze niet eens begonnen en daardoor bleek Leens de vestigingsplaats voor de bibliotheek die de hele gemeente De Marne bedient. Mensen bleken bereid om de afstand te overbruggen en daardoor heeft Leens geen krimpende maar juist een groeiende bibliotheek.”

Volgens Middelveld is het voorstel dat de huidige subsidie van 260.000 euro naar pakweg 100.000 euro wordt teruggedraaid. “We hebben het voorstel nog niet met elkaar besproken maar feit is wel dat de huidige situatie in Leens na 2016 op deze manier niet vol te houden is. Tot 2016 lukt het ons om de bibliotheek op deze manier in stand te houden, daarna is het niet te doen. Wat ik er zo spijtig aan vind is het gegeven dat we gezocht hebben naar een acceptabele situatie en nu blijkt dat het perspectief buitengewoon zuur is. Ik doe dan ook een beroep op de gemeenteraad om dit toch eens te heroverwegen. Iedereen weet: wat weggaat komt over het algemeen heel moeilijk terug. Daarnaast wil de raad ook adviseren om de bibliotheek in ieder geval tot na de herindeling open te houden. Na de herindeling is Leens namelijk niet meer een van   de hoofdplaatsen in de gemeente en wanneer er dan geen bibliotheek meer zou zijn komt er naar mijn verwachting helemaal geen financiële ruimte meer om een bibliotheek te laten terugkeren. Ik zou er dan ook voor willen pleiten om de bibliotheek nog zeker drie jaar in de lucht te houden.”

Vandaag (dinsdag) zal de raad zich vanaf 17.00 uur buigen over deze kwestie. “De Marne zou de huidige situatie eigenlijk moeten koesteren. We snappen dat er ingeleverd moet worden, maar de korting die nu voorgesteld wordt is toch echt te gortig. We staan ook open voor andere vormen van dienstverlening in de dorpen, alleen zal daar dan wel over gesproken moeten worden. Nogmaals, ik hoop dat de raad zich goed beseft welke consequenties dit voorstel heeft.”