Brainstormsessie bedrijventerrein Ulrum levert veel input op

0
147
Ulrum bedrijvenpark De Marne-1

ULRUM – Onder aanvoering van wethouder Kor Berghuis is er onlangs gebrainstormd met een aantal dorpelingen over de toekomst van het bedrijventerrein in Ulrum. De wethouder wil de input gebruiken om samen met ondernemers en inwoners van Ulrum tot een goede visie te komen voor het terrein. Berghuis is tevreden over de input, al had hij gehoopt dat er meer ondernemers aanwezig waren bij de avond.

Het standpunt van De Marne is dat het bedrijventerrein een omvang van twee tot drie hectare zal hebben. Daarom zullen er volgens wethouder Berghuis keuzes gemaakt moeten worden wat er wel en wat er niet in Ulrum aan bedrijvigheid zal herrijzen. “Bedrijven in de zogenoemde categorie één of twee is geen probleem voor de bewoners, maar aan de reactie van de aanwezigen was het te merken dat bedrijven in categorie drie al voor conflictsituaties kon zorgen. De inwoners gaven aan dat zware industrie in Ulrum sowieso geen optie zou zijn en wij als gemeente dachten er vooraf hetzelfde over. Alleen, om aan te geven hoe lastig het is: een agrarisch bedrijf valt ook al snel in categorie drie. We zullen dus goed moeten kijken naar de grenzen die burgers aangeven.”

Met enkele tientallen mensen was de opkomst volgens de wethouder prima, al miste hij wel de inbreng van de ondernemers. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het jammer vond dat van de ondernemers weinig tot geen personen aanwezig waren. Ik had gehoopt dat er meer een mix zou zijn. Toch wil ik ze betrekken in het verhaal, vandaar dat we nu met de ondernemers om tafel willen. Ook hun ideeën en wensen zijn namelijk belangrijk in het geheel.”