Esra Braaksma nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel

0
244
DOKKUM - kinderburgemeester 1

‘Niveau van de presentaties erg hoog’

DOKKUM – Het kinderburgemeesterschap van Hylke Breteler zit er op. Afgelopen donderdag nam hij afscheid van Dongeradeel tijdens de gemeenteraadsvergadering in Dokkum. Een dag eerder werd zijn opvolger gekozen tijdens een spannende strijd met maar liefst zestien kinderen die het leuk leken om zijn plekje in te nemen. Uit die zestien kinderen werd Esra Braaksma gekozen. Hij is vanaf afgelopen donderdag een jaar lang kinderburgemeester van de gemeente Dongeradeel. Van een kinderburgemeester wordt verwacht samen met burgemeester Waanders bij activiteiten als de intocht van Sinterklaas, de nieuwjaarsreceptie en Koninginnedag aanwezig te zijn en samen voor officiële gelegenheden het startschot te geven. Ook moeten kinderen uit de gemeente Dongeradeel bij de kinderburgemeester terecht kunnen wanneer zij ideeën hebben over de gemeente. Zestien kinderen, uit de hele gemeente Dongeradeel zagen dit kinderburgemeesterschap wel zitten en gaven zich op voor de verkiezing. Een verslag van een bewogen middag.

In de raadszaal van de gemeente Dongeradeel kwamen woensdagmiddag zestien kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes samen. Deze kinderen, van verschillende scholen in Dongeradeel, moesten voor een jury, bestaande uit de raadsleden Pieter Braaksma (ABD), Cootje Klinkenberg-Franken (PvdA) en Esther Hanemaaijer (CDA), een presentatie houden waarom zij het meest geschikt zouden zijn als kinderburgemeester. De jury werd in hun overpeinzingen ondersteund door de huidige kinderburgemeester, Hylke Breteler. Raadslid Fedde Breeuwsma van het FNP leidde de verkiezing.

Aidan Joustra van de Bonifatiusschool in Dokkum mocht het spits afbijten en liet direct weten over goede ideeën te beschikken. ‘Ik zou graag voor de Voedselbank iets willen organiseren zodat kinderen feestpakketten kunnen krijgen met bijvoorbeeld Sinterklaas of hun verjaardag.’ Na iedere ronde was er voor de jury gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. ‘Ik heb veel respect voor je sociale bedoelingen,’ aldus Braaksma.

Matthijs Sijtsma van By de Boarne uit Niawier wilde zich als kinderburgemeester gaan inzetten voor een speelgoedbank voor kinderen die minder bedeeld waren. ‘Ik heb in de krant gelezen over een speelgoedbank, waar kinderen speelgoed die zij over hebben in kunnen leveren, zodat kinderen die minder hebben daar hun speelgoed vandaan kunnen halen.’ Matthijs vond zichzelf geschikt als kinderburgemeester omdat hij naar eigen zeggen ‘vlot en snel, en ook nog eens Fries kan praten’. De jury was het daar roerend mee eens. ‘Je gaf een goede presentatie, complimenten voor je vlotte babbel,’ aldus Klinkenberg-Franken.

Harmanna Heerma van de Bonifatiusschool in Dokkum had alles uit de kast gehaald om de jury te imponeren. Zij begon haar presentatie met een stukje toneel en nam cakejes mee die ze zelf had gebakken. Daarmee wilde ze aangeven geen podiumvrees te hebben. Harmanna had ideeën voor de gemeente opgedaan uit eigen ervaring. ‘ Ik heb zelf diabetes, en daarom zou ik mij graag in willen zetten voor gehandicapte kinderen of kinderen met een ziekte. Ik vind dat er nog te weinig wordt gedaan voor deze doelgroep.’ Toen Harmanna eenmaal klaar was met haar presentatie klonk er gejuich vanaf de publieke tribune, en zij werd door de jury dan ook geroemd vanwege haar houding.

Annet Cuperus van de Foeke Sjoerdskoalle in Oosternijkerk gaf aan geschikt te zijn als kinderburgemeester omdat zij zelf een kind is. ‘Daarom begrijp ik andere kinderen ook goed.’ Annet gaf aan meer te willen betekenen voor schoolkinderen. Door middel van geschikt lesmateriaal moet het volgens haar mogelijk zijn om kinderen beter te helpen in het maken van keuzes voor later.

Sigrid de Boer van De Bron in Dokkum overdonderde de jury met een hele rits aan goede ideeën. Hang outs voor jongeren, waar zij bij elkaar konden komen om te ‘chillen’, maar die zij zelf moeten onderhouden en de inzet van zogeheten jongerencoaches in de strijd tegen het pesten. Het waren zomaar even een paar ideeën. ‘Ik gun het iedereen om kinderburgemeester te worden, maar ik zou het wel heel leuk vinden om Sinterklaas te ontmoeten,’ aldus een lachende Sigrid.

Jurjen Visser van de Foeke Sjoerdskoalle in Oosternijkerk gaf aan geïnspireerd te zijn door zijn vriend Hylke Breteler, die op dat moment nog kinderburgemeester was om zich op te geven. ‘Ik wil graag klaar staan voor kinderen die het moeilijk hebben, ik heb zelf ouders die zijn gescheiden en dat is niet altijd makkelijk,’ aldus Jurjen. Esther Hanemaaijer was onder de indruk van Jurjens presentatie. ‘Ik vind dat je heel open en eerlijk bent, stoer dat je dat laat zien!’

Ook Sandra Mulder van de Groen van Prinsterer in Dokkum kwam met goede ideeën. ‘Ik vind sport en gezondheid erg belangrijk. Daarom is het een goed idee om twee keer per jaar met nieuwe inwoners van de gemeente een rondrit te maken door de gemeente langs alle sportmogelijkheden. Zo weet iedereen waar bijvoorbeeld de voetbalclub is of de sportschool.’

Daniëlle Zijlstra van De Hoeksteen in Dokkum liet in haar presentatie zien dat zij de geknipte kandidaat was voor de taak van kinderburgemeester. ‘Vorig jaar heb ik met vrienden Serious Kids opgericht en daarmee geld opgehaald voor Serious Request. Dat wil ik dit jaar weer doen.’ Met deze opmerking had zij de aandacht van de jury. ‘Mijn complimenten voor alles wat je al gedaan hebt, zeer ondernemend,’ aldus Braaksma.

Julian Meijer, ook van de Foeke Sjoerdskoalle in Oosternijkerk, had op zijn inschrijfformulier laten weten dat de gemeente niet langer hoefde te zoeken naar een geschikte kandidaat. ‘Ik voldoe aan alle voorwaarden,’ had hij op zijn formulier geschreven. Als hij dan kinderburgemeester zou worden was er één ding waar hij direct mee aan de slag zou gaan. ‘De website aanpassen, zodat andere kinderen daar ideeën kunnen aandragen.’

Sjoerd Vlasman van It Harspit in Ternaard liet weten zich in te willen zetten voor de veiligheid in de regio. ‘Bijvoorbeeld meer stoplichten, zodat iedereen veilig over straat kan.’ Op de vraag of hij zich in Ternaard ook onveilig voelde op straat moest hij ontkennend antwoorden. ‘Maar ergens anders zijn stoplichten wel nodig.’

Selena Visser, de laatste kandidate van de Foeke Sjoerdskoalle in Oosternijkerk, zou als kinderburgemeester meteen wat doen aan de ijsbaan in Oosternijkerk. ‘De ijsbaan in Dokkum gaat altijd veel sneller open dan die bij ons. Misschien dat we een weiland onder kunnen laten lopen, zodat ook wij snel kunnen schaatsen.’ Selena gaf aan een geschikte kandidaat te zijn omdat ze behulpzaam is. ‘Ik help altijd een meisje op school met haar huiswerk, zodat zij ook voldoendes haalt,’ waarop Hylke Breteler haar liet weten dat ze wel het volledige verhaal moest vertellen. ‘Je moet er wel bij vertellen dat zij uit de Fillippijnen komt.’

Guido Annema van de Eben Haëzer uit Dokkum gaf aan voor kinderen op te willen komen die gepest worden. ‘Ik ben zelf ook gepest, en ik wil niet dat andere kinderen dat meemaken. Daarom wil ik een club oprichten voor kinderen die gepest worden.’ Guido gaf aan dat hij heel erg geholpen is door een leerkracht, en dat hij zelf later ook voor de klas wil staan. ‘Het is goed om te horen dat jij zo geholpen wordt door een leerkracht, en dat zelf later ook wil worden. Misschien wordt je vandaag geen kinderburgemeester, maar ik weet zeker dat je een goede onderwijzer wordt later,’ aldus Braaksma.

Esra Braaksma van De Bron in Dokkum stak van wal met een ijzersterke presentatie. ‘Ik wil meer aandacht voor sport en gezondheid, en meer aandacht voor moderne middelen op school. Weg met die papieren agenda, maar iPads op school.’ Volgens Esra zou hij geschikt zijn als kinderburgemeester vanwege zijn tweetaligheid, hij zich graag inzet voor de gemeente en omdat hij sociaal is.

De laatste drie kandidaten kwamen van De Fjouwerhoeke uit Hantumhuizen. Sanne Ekkers liet weten zich in te willen zetten voor mensen met kanker, en daar geld voor in te willen zamelen. Naast burgemeester Waanders Sinterklaas welkom heten leek Femke Postma dan weer erg leuk. ‘En ik wil wat doen aan de rotzooi. Er zouden meer blikvangers moeten komen, zodat de gemeente minder verspreid op hoeft te ruimen.’ Gerard Douma was de hekkensluiter van de middag. Blijkbaar ergerde ook hij zich aan rotzooi in de berm want ook hij pleitte voor blikvangers langs de kant van de weg.

Nadat de jury in beraad ging moesten Annet Cuperus, Esra Braaksma en Sigrid de Boer zich nogmaals presenteren voor de jury, waarna de jury koos voor Esra Braaksma. ‘Alle drie waren hartstikke goed, maar we hebben gekozen voor Esra. Zijn presentatie was erg origineel,’ aldus Cootje Klinkenberg-Franken. Nadat Esra verkozen was bedankte hij zijn ouders. ‘Bedankt dat jullie me steunen en inspireren,’ aldus de dolblije Esra.

 

DOKKUM - Kinderburgemeester 2

DOKKUM - kinderburgemeester 3 Esra Braaksma