Sijds Krap

0
135
KOLLUM - Sijds Krap

Vogelwacht Kollum e.o.

‘Zoals het nu staat hebben we als Vogelwacht Kollum e.o. nog niets te klagen over deelname van jongeren. In totaal heeft de Vogelwacht 590 leden, waarvan ongeveer 150 leden ook actieve leden zijn die geregeld het veld in gaan. Onder hen zijn ook jongeren. Toch vergrijst ook onze vereniging wel een beetje. Met ledenvergaderingen is dat wel te zijn. Daarom willen we ons de komende jaren actief inzetten om jongeren enthousiast te maken voor deelname aan de Vogelwacht. We proberen sowieso met de tijd mee te gaan. Er zijn ontwikkelingen gaande omtrent een app, waarmee we makkelijk nesten door kunnen geven en die gegevens automatisch verzameld worden. Met dit soort ontwikkelingen hopen we ook de jeugd er actief bij te kunnen betrekken. De Vogelwacht Kollum e.o. heeft een groot gebied in beheer, het gebied rond Kollum, Kollumerpomp, Burum en Warfstermolen. In dit gebied richten we ons voornamelijk op de bescherming van de kievit, de strandkieviet, de grutto en de tureluur. Maar met de bescherming van deze vogels beschermen we automatisch ook een heleboel kleinere vogelsoorten die hier voorkomen. Daarnaast doen we aan kerkuilbescherming, zwaluwtellingen en hebben we een flink aantal nestkasten in beheer. Het is prachtig om te zien hoe de natuur zijn gang gaat. Dit najaar hebben we het bijvoorbeeld nog behoorlijk druk met de nesten kerkuilen, terwijl de kerkuil normaliter voornamelijk in het voorjaar broedt. In het voorjaar waren er echter nog niet genoeg muizen, die zijn er nu weer volop, waardoor de uilen nu nog een broeden. Wat de toekomst betreft maak ik me nog wel eens zorgen om de financiën. Momenteel hebben we heel goed contact met de boeren in de omgeving, die samen met ons zorgen voor de weidevogels, waar zij een vergoeding voor ontvangen. Deze samenwerking gaat heel goed, het afgelopen jaar hebben we maar liefst 10% vooruitgang geboekt. Maar met de bezuinigingen van tegenwoordig kijk ik wel met zorg naar de toekomst. We zijn in de bescherming mede afhankelijk van de boeren die voor de vogels later willen maaien en gedeeltes van hun land onder laten lopen. Een boer moet natuurlijk wel gewoon van zijn werk bestaan, en daarom is die vergoeding zo belangrijk. We hopen dat te kunnen blijven doen.’