Begroting Achtkarspelen toch aangenomen

0
103

CDA-fractie niet op één lijn

BUITENPOST – Een week lang konden ze erover nadenken, maar afgelopen donderdag stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen toch voor de begroting van 2014. Dat houdt in dat de kunstgrasvelden in Harkema en Buitenpost er toch komen. Vanzelf ging dat niet, meerdere partijen en ook twee raadsleden van het CDA stemden tegen de plannen.

Of het aan de woorden van burgervader Gerben Gerbrandy (FNP) lag, kan niet gezegd worden. Wel drukte hij de raadsleden afgelopen week met hun neus op de feiten toen hij vertelde dat de gemeente mogelijk onder toezicht van de provincie komt, als er voor 15 november geen begroting is aangenomen. Toch wilden alle partijen niet zomaar instemmen met de verder uitgewerkte plannen van het college, waarin de dekking van de kunstgrasvelden nog eens grondig uitgelegd stond. Raadslid Gerda Postma (PvdA) noemde het onbestaanbaar dat er ineens documenten aan de begroting konden worden toegevoegd. Ook vond ze dat haar partij te weinig tijd had om alles door te lezen. Steun kreeg ze hierbij van Max de Haan (GBA), maar niet van de rest van de gemeenteraad.

Na de oppositie was het woord aan de coalitie, die mocht vertellen wat zij zouden gaan stemmen. Albert Keizer (CU) was de eerste. “Wij zijn heel blij dat het college de zorg echt aangevoeld heeft en daarop een voorstel gedaan heeft waar we heel blij mee zijn,” zei hij. Dat de FNP voor was, werd een week eerder al duidelijk. Alle ogen waren dan ook op het CDA gericht, waarvan de aanwezig raadsleden een stemverklaring wilden afleggen. Romke van der Wal zei voor de begroting te zijn. Volgens hem kunnen de verschillende verenigingen in de gemeente niet in de kou worden gezet. Tsjikke Krol was het met hem eens. Volgens haar moet de gemeente blijven investeren ‘in onderwerpen die in de beleving spelen’. Meindert Talma besloot ook voor te stemmen.

Anders waren de woorden van Marten Claus. Hij vertelde een week eerder niet duidelijk voor ogen te hebben wat de gevolgen zouden zijn, maar nu hij die gevolgen wel weet zegt hij nog steeds niet voor te kunnen stemmen. José van der Wiel was het daarmee eens. “Het is een heftig weekje geweest. Het heeft veel stof doen opwaaien, maar het gaat ook om een principe. Ik ben niet voor de begroting, vanwege de aanschaf van de kunstgrasvelden in deze tijd waarin veel mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Basisvoorzieningen horen voor luxe te gaan en niet andersom.” Raadslid Sietse Miedema was niet aanwezig en legde dus ook geen verklaring af.

Steun kreeg de coalitie, met uitzondering van de twee CDA-raadsleden, van de VVD. De overige partijen stemden tegen. Direct na de raadsvergadering stelden bestuursleden van het CDA, met mogelijk iets te harde stem, nooit meer in een coalitie te willen stappen met de FNP. Het leidde tot verbaasde gezichten, maar tot een discussie kwam het niet. FNP-voorman Sjoerd Groenhof sprak wel de hoop uit dat de gemeente de komende maanden in rustiger vaarwater komt.

Nu de begroting aangenomen is, gaat ook de lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling die zwembad De Kûpe in Buitenpost wil behouden. Jaarlijks krijgt de organisatie € 100.000,- van de gemeente Achtkarspelen om het bad de komende vijf jaar draaiend te houden. Ook gaat er geld naar de renovatie van diverse sportvelden in de gemeente, waaronder in het dorp Gerkesklooster, alwaar het voetbal- en korfbalveld worden aangepakt. Sportwethouder Marten van der Veen (FNP) liep na de raadsvergadering dan ook te stralen van geluk.