Garmt Renkema week 46

0
161

Functie: Voorzitter IVN afdeling Leek-Nietap

“IVN staat voor Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid. Het is een landelijke vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Over het hele land verspreid heeft het IVN meer dan 19.000 leden, die zich afdelingsgewijs actief inzetten voor natuur en milieu. De afdeling Leek/Nietap is daarvan een, onze club telt 140 leden. ‘We’, onze afdeling bedoel ik, bestaan al ruim 60 jaar. We hebben als afdeling een klein dipje gehad; begin deze eeuw hadden we rond de 50 leden, maar de laatste jaren is er een grote groei in gekomen. Dat verheugt ons zeer, want de natuur is grotere aandacht meer dan waard. We doen er dan ook alles aan, om dat te bevorderen. Ons eigen huisorgaan De Wielewaal, een prachtige in eigen beheer (!) gemaakte glossy dat drie keer per jaar verschijnt, is daar vooral mede debet aan. Maar we doen veel meer, we staan op allerlei – vooral biologische – streekproducten markten, we organiseren voor leden en niet-leden interessante excursies en workshops in het Westerkwartier, ons ‘werkgebied’, en we willen graag nog meer contacten met basisscholen om de jeugd natuurbewuster te maken. Kortom: natuurbeheer en milieu gaan ons, zoals uit het bovenstaande blijkt, zéér na aan het hart. Als IVN afdeling Leek/Nietap hebben we ook werkgroepen, die zich met één bepaald onderwerp of thema bezig houden. Het lidmaatschap van IVN-Leek/Nietap bedraagt slechts 16 euro per jaar.

Maar nogmaals: we doen veel meer. Onze website geeft daarvan een goed overzicht. Eén mooi voorbeeldje wil ik hier graag noemen. Dat is de lezing, die Henk Hut, bioloog bij Staatsbosbeheer, op dinsdag 26 november in de Boerderij Cazemier, Hoofdstraat 72 in Tolbert zal geven. Hij zal dan met behulp van een powerpoint presentatie een en ander over de natuur in het Westerkwartier, dus dicht bij huis, gaan vertellen. Niet-IVN-leden zijn daarbij ook van harte welkom. Zij betalen slechts 3 euro en kinderen tot en met 12 jaar mogen er zelfs gratis bij zijn. De lezing start om 20.00 uur en je hoeft je hiervoor niet tevoren aan te melden. Meer over ons programma weten? Kijk dan op www.ivn.nl/afdeling leek-nietap; mij bellen voor meer info mag ook: 0594-517316.”