Grootegaster PvdA zet 21-jarige Arvid Jans op plek twee

0
161
GROOTEGAST Arvid Jans en Myra Eeken

Myra Eeken kandidaat wethouder voor de PvdA

GROOTEGAST – Jarenlang was het PvdA-voorman Kor de Wagt die zei dat de gemeentelijke politiek moet verjongen. Zijn wens gaat in vervulling, nu zijn partij de 21-jarige Arvid Jans op plek twee heeft gezet. Aanvoerder van de lijst is Myra Eeken, die alweer een jaar terug is in de lokale politiek. Traditiegetrouw wil de partij zich inzetten voor sociale zaken, maar ook voor een dorpswethouder omdat de communicatie richting de dorpen veel beter zou kunnen.

Al enkele jaren is Jans bezig met de politiek. “Ik wil opkomen voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen,” vertelt hij. “Mijn oma zat al bij de partij en ik denk dat ik het van haar heb overgenomen.” Eerder was hij actief in de jongerenraad en liep hij stage als jongerenwerker. Door het project ‘Het Westerkwartier Draait Door’ kwam hij uiteindelijk in contact met de partij, waarna hij besloot lid te worden. Myra Eeken glimlacht: “Dat had ik natuurlijk wel vaker gehoord, dus ik moest het nog even zien. Maar hij werd lid.” Nu, enkele jaren later, wil hij zich actief inzetten. Al een jaar loopt hij mee met de steunfractie. “Nu ik klaar ben met mijn studie wil ik mij inzetten voor het dorp waarin ik leef.”

Lijsttrekker Eeken zit sinds vorig jaar weer in de gemeenteraad, nadat ze ongeveer drie jaar eerder afscheid nam. “Toen ik eruit stapte had ik het idee dat ik mij op andere vlakken nuttiger kon maken. Ik ben meer van het besturen en regelen, niet de actievoerder die op de barricade staat. Ik heb het idee dat het raadswerk nu wel past.” Door haar partijbestuur is ze voorgedragen als kandidaat-wethouder. De missie is om twee zetels te behouden, maar het liefst gaat Eeken voor drie. “Je kunt dan de lopende zaken beter verdelen. Dat maakt het raadswerk ook leuker, want dat mag het best zijn.”

Rode draad is volgens Eeken toegankelijkheid. “We hadden laatst een partijbijeenkomst in een gebouw met allemaal trappen. Je merkt dan dat je toch niet voor iedereen toegankelijk bent. Daar willen we iets aan doen.” Ook moet de communicatie richting de dorpen beter. De partij pleit ervoor de wethouders verantwoordelijk te maken voor de communicatie met de dorpen. “Nu gaat het gemeentebestuur met een afvaardiging van de gemeenteraad eens per jaar bij alle dorpen rond. Je ziet dat vlak voor zo’n vergadering de actiepunten van een jaar daarvoor snel weggewerkt worden.”

Ook vindt de partij dat er meer stageplekken voor jongeren gecreëerd moeten worden. Jans: “Als je ergens solliciteert willen ze graag dat je ervaring hebt, maar die moet je wel ergens op kunnen doen.” Hij pleit er daarom voor dat de gemeente voor 10% aan stageplekken realiseert ten opzichte van het totale personeelsbestand. Voor kinderen uit arme gezinnen moet er een speciaal potje komen. “Als ouders weinig te besteden hebben moeten we hun helpen met geld of in natura. Bijvoorbeeld een computer voor schoolwerk of een fiets zodat ze naar school kunnen gaan.”

Voor kinderen vanaf twee jaar moet voorschoolse opvang mogelijk worden. Eeken: “Wij zouden graag willen dat kinderen vanaf twee jaar twee dagdelen in de week naar voorschoolse opvang gaan. We zien nu namelijk dat er minder kinderen naar peuterspeelzalen gaan én dat kinderen op de basisschool minder presteren.” Door de voorschoolse opvang hoopt ze hier iets aan te kunnen doen.

Bij de nieuwe verkiezingen zal afscheid genomen worden van wethouder Kor de Wagt en raadslid Pia Poelman. Zij zullen onderaan de lijst staan als lijstduwer. Wie er verder op de lijst komen is nog niet bekend.