Hereniging dorpen Middag-Humsterland geen uitgemaakte zaak

0
126
Middag Humsterland Gemeente Zuidhorn-2

Dorpsbelangenverenigingen blij met steun burgemeester Swart

NIEHOVE – De vier dorpsbelangenverenigingen in Niehove, Oldehove, Saaksum en Den Ham/Fransum blijven bij hun standpunt om het gebied Middag-Humsterland onder te brengen in de herindelingsgemeente Westerkwartier. Louis van der Walle laat namens deze vier verenigingen weten dat de reactie van burgemeester Swart van Zuidhorn om het gebied erbij te betrekken in goede aarde is gevallen.

“Wij hebben wel met verbazing de discussie en de reactie van wethouder Waalkens van de gemeente De Marne gevolgd”, zo laat hij weten. “Die stelde dat Middag Humsterland bij Winsum hoorde en in onze ogen is dat de grootst mogelijke lariekoek. De bevolking van deze vier dorpen heeft nog altijd dezelfde mening over de kwestie en heeft deze het afgelopen voorjaar duidelijk naar voren gebracht. Wij zijn dan ook blij dat burgemeester Swart van Zuidhorn zich hierachter heeft geschaard.”

Wat de vier verenigingen eveneens kan bekoren is het feit dat de provincie Groningen zich achter het standpunt heeft geschaard. “De provincie is tevreden over het feit dat de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben aangegeven samen verder te willen gaan en heeft daarvoor ook subsidie beschikbaar gesteld. Dat de provincie dan ook aangeeft de mening van de burgers te willen respecteren is in onze ogen dan ook een duidelijke keuze. Het argument van de gemeenten op het Hogeland om Middag Humsterland bij hen te trekken omwille van het inwonersaantal gaat niet op. Het gaat hier slechts om 2000 inwoners, dat gaat voor deze nieuwe gemeente het verschil zeker niet maken. Wij hebben ons destijds vastgehouden aan het rapport van Martin Clobus uit Niehove.”

Het enige wat volgens Van der Walle nog roet in het eten kan gooien is een passage uit Grenzeloos Gunnen, het herindelingsrapport van de commissie Jansen. Dat stelt dat wanneer de gemeenten er niet uitkomen, de lijn van het rapport wordt aangehouden. In dat geval zal Middag-Humsterland onder de nieuwe gemeente Hogeland vallen. “Richting 1 juli hebben we de gemeenteraden geïnformeerd over ons standpunt. Winsum was teleurgesteld, maar heeft wel een positieve reactie gegeven. De Marne liet weten geen stukken aan te nemen per e-mail, hun reglement voorziet daar niet in. Burgemeester Wiersma weet echter wel hoe we erin staan.”

Onzeker

Dat Dorpsbelangen Niehove, Oldehove, Saaksum en Plaatselijk Nut Den Ham – Fransum zich zo openlijk hebben uitgesproken, wil niet automatisch zeggen dat het hele gebied Middag-Humsterland onder het Westerkwartier zal vallen. Louis van der Walle heeft zich namelijk door de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd laten informeren en deze dorpen hebben een verschillend standpunt. “Ezinge is wel positief over het idee, voor ons is het omtrent Feerwerd nog wat onduidelijk en Garnwerd staat er fifty fifty in. Dat zorgt er dus wel voor dat we niet weten of het hele gebied Middag-Humsterland weer een geheel was, zoals het voor de herindeling van 1990 ook was. We wachten deze ontwikkelingen met belangstelling af.”

Ietse Pestoor, voorzitter van Dorpsbelangen Ezinge, weet te vertellen dat er over de mening van de Ezingers weinig zinnigs te zeggen valt. De vereniging organiseerde een enquête om de mening van de inwoners van het dorp te peilen, maar kreeg daar te weinig respons op om een duidelijk beeld te krijgen. “Daarnaast noemen we het regelmatig in onze nieuwsbrief en daar nemen een paar de moeite om erop te reageren, maar te weinig om er duidelijke conclusies uit te trekken. Wel durf ik te stellen dat de Ezingers voorstander zijn om van het gebied Middag Humsterland weer een geheel te maken. Alleen, welke gemeente dat dan moet worden, is de vraag.”

De komende periode wordt qua herindeling een interessante, want de provincie Groningen heeft de gemeenten de opdracht gegeven vóór 1 december met een voorkeur te komen. De gemeente Winsum heeft echter al besloten deze beslissing uit te stellen. Het weigert zich onder druk te laten zetten en is op zoek naar andere gemeenten die ook nog geen besluit willen nemen over de herindeling.