Kerken reageren massaal op noodkreet Voedselbank

0
94

SURHUISTERVEEN – Enige tijd geleden heeft de Stichting Voedselbank Achtkarspelen (SVA) een noodkreet richting alle kerken in Achtkarspelen gedaan. De voedselbank constateerde dat er een negatieve ontwikkeling gaande is, die meer dan waarschijnlijk mede te wijten is aan de huidige economische crisis. Het aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de Voedselbank is gegroeid tot bijna negentig. Ook bij de bedrijven laat de crisis zich gelden waardoor de aanvoer van levensmiddelen merkbaar minder wordt . De roep om hulp was niet aan dovemans oren gericht, want praktisch alle kerken hebben positief gereageerd met inzamelingsacties, giften of toezeggingen om in de naaste toekomst iets te ondernemen. Reeds nu kan gesproken worden van een grandioos succes, aldus Sytze van der Velde, voorzitter van de voedselbank. De heer Van der Velde: “Wy hiene fansels hope en ek wol ferwachte, dat men ús helpe woe, mar dat dit sa’n risseltaat opleverje soe, hiene wy nea tocht. Geweldich! En wat binne wy hjir bliid mei en tankber foar!’