Gemeentehuis Achtkarspelen

0
130
Ongenode gast 1 jeugdgemeenteraad

Datum: 13 november

Tijd: 14.30 uur

Wat zou er gebeuren wanneer de jeugd het in de gemeente Achtkarspelen voor het zeggen had? Gaat het geld dan alleen maar naar jeugdhonken, of wordt er ook nagedacht over zaken die voor de hele gemeente interessant zijn? Één keer per jaar is de jeugd bij de gemeente Achtkarspelen aan zet. Zij krijgen dan 1250 euro ter beschikking voor een idee ter verbetering van hun leefomgeving. Een groep van 48 leerlingen van het Lauwerscollege in Buitenpost en Surhuisterveen, het OSG Singelland in Surhuisterveen en het Nordwin College in Buitenpost waren woensdag de hele dag in het gemeentehuis in Buitenpost om te bedenken wat zij met dat geldbedrag zouden doen. ‘s Avonds werd er onder leiding van burgemeester Gerben Gerbrandy een jeugdgemeenteraadsvergadering belegd waarin de ideeën werden gepresenteerd en men op het beste idee kon stemmen. Maar daaraan ging heel wat vooraf. De (On)genode Gast bracht een bezoekje tijdens het middagprogramma, waarbij de leerlingen bij raadsleden Frans Hoekstra (Gemeente Belangen Achtkarspelen), Lineke Kingma (VVD) en Tjibbe Brinkman (FNP) peilen hoe zij dachten over hun plannen.

Net iets over half drie stap ik de raadszaal binnen. Vijftien jongeren zitten keurig aan de tafel te wachten totdat de raadsleden verschijnen. De overige jeugd en een paar leerkrachten hebben plaatsgenomen op de publieke tribune. De leerlingen zijn in vijf groepen verdeeld, en hebben ieder een plan gemaakt over wat zij met het geld van plan zijn. Zij hebben allemaal vragen bedacht voor de raadsleden, die zij op hun af gaan vuren. Of alle groepjes de opdracht helemaal begrepen hebben heb ik mijn twijfels over. Groep 1 vraagt bijvoorbeeld hoe je als verschillende fracties met elkaar samen kunt werken, terwijl Groep 2 vraagt: ‘Wat vindt u van hondenpoep?’ Waarna Groep 3 vraagt hoe een gemeenteraad beslist waar het geld naartoe gaat. De drie raadsleden geven echter op alle vragen even serieus antwoord. De groepen stellen verschillende onderwerpen die binnen de gemeente spelen aan de kaak. Pesten op school, verlichting van fietspaden en – daar is ‘ie weer – hondenpoep. Het ene idee valt beter in de smaak bij de raadsleden dan de ander, en ook de leerlingen hebben zelf twijfels over hun plannen. ‘Is het niet mogelijk dat er meer geld beschikbaar wordt voor onze plannen?’ vraagt een meisje. ‘Want van 1250 euro kunnen wij maar twee lantaarnpalen kopen, dus dat schiet nog niets op.’ Brinkman (FNP) begint te lachen. ‘Je mag al blij zijn dat er nog 1250 euro beschikbaar is. De gemeenteraad wilde deze dag op gaan heffen, maar gelukkig kon ik daar een stokje voor steken.’ Verdeeldheid is er over de aanpak van pesten op school. Zo vindt Brinkman wél dat de gemeente geld zou kunnen steken in methodes om pesten tegen te gaan, mits bewezen is dat de methode effectief is en deze niet structureel geld vraagt van de gemeente. Hoekstra (GBA) is het niet met hem eens. ‘Hoe afschuwelijk ik pesten ook vind, ik denk niet dat het een taak is van de gemeente om dit probleem aan te pakken. Bovendien moet zoiets zonder geld kunnen.’ De jongeren zijn het overduidelijk niet helemaal met Hoekstra eens. ‘Door pesten krijgen mensen later psychische problemen waardoor zij arbeidsongeschikt raken en uitkeringen nodig hebben. Dan is het wel een zaak van de gemeente,’ aldus één van de leerlingen uit het publiek. Na afloop van de vraagronde, die ongeveer een uurtje heeft geduurd, is er één groepje die een extra beroep doet op de aanwezige raadsleden. ‘Wat moeten wij nou doen om vanavond te winnen?’ Volgens Brinkman hoeven zij nergens over in te zitten, want zij hebben verreweg het beste idee. ‘Leuk en aardig, al die andere plannen over hondenpoepprullenbakken en lantaarnpalen, maar pesten, daar moet écht iets tegen gedaan worden.’

‘s Avonds lees ik via Twitter wat de uitslag van de jeugdgemeenteraadsvergadering is geworden. Brinkman kreeg het niet bij het rechte eind. Het groepje dat iets wilde doen aan het hondenpoepprobleem ging er uiteindelijk met de centen vandoor. Van dat geld worden er in de gemeente op drie verschillende plaatsen speciale hondenpoepbakken, met zakjes neergezet. Maar de dag is voor Brinkman niet weg. De jongeren werden namelijk nog gevraagd te stemmen op hun favoriete partij, en de FNP ging er uiteindelijk met 47% van de stemmen vandoor.

 

 

Ongenode gast 2 jeugdgemeenteraad

 

ongenode gast 3 jeugdgemeenteraad