Gezinnen met lage inkomens kunnen 75 euro krijgen

0
106

DONGERADEEL – De gemeente Dongeradeel ontvangt in 2013 €29.000,- uit het gemeentefonds van het Rijk met als doel armoede en schulden in de gemeente te bestrijden. De gemeenteraad wil dat het geld beschikbaar komt voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Een laag inkomen geldt tot 110% van het sociaal minimum. De gemeente mag het geld echter niet zomaar toekennen aan deze gezinnen, daar zijn vanuit het Rijk regels aan verbonden. Het college heeft er daarom voor gekozen om de bijdrage via de Lauwersregeling beschikbaar te stellen. Via de Lauwersregeling kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie. De vergoedingen voor kinderen worden in 2013 met €75,00 per kind verhoogd.Gezinnen die in 2013 al een tegemoetkoming hebben ontvangen vanuit de Lauwersregeling krijgen de verhoging automatisch nabetaald. Ouders waarvan de gemeente het inkomen weet, krijgen binnenkort een ingevuld formulier toegestuurd dat kan worden ondertekend en verstuurd. Voor de overige groep kinderen kunnen de ouders de tegemoetkoming voor 31 december aanvragen bij de Lauwersregeling. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.dongeradeel.nl, onder de zoekterm Lauwersregeling.