Grootegast wil geld uitgeven voor herindeling

0
118

Financiële toekomst alles behalve rooskleurig

GROOTEGAST – De gemeente Grootegast kan de begroting voor volgend jaar nog net sluitend krijgen, daarna zal er drie jaar lang een jaarlijks verlies van ruim zes ton worden genoteerd als er geen grote ingrepen worden gedaan. Dat is te lezen in de meerjarenbegroting van de gemeente, die vorige week besproken werd. Raadsleden maken zich zorgen over de toekomst, maar willen nu nog geen ingrepen doen. Liever wordt zelfs het resterende bedrag nog voor de herindeling uitgegeven.

De Grootegaster raadsleden waren er vorige week snel uit. Allen, met uitzondering van VZ2000, keken ze vooral alvast vier jaar vooruit: het moment dat de herindeling een feit moet zijn. Volgens het CDA moeten de raadsleden nu alvast op excursie naar andere gemeenten die te maken hebben met herindeling. Van der Tuin: “Ik wil wel eens van raden weten hoe ze met 80 kernen omgaan. Wij hebben er nu acht en dat kunnen we behappen, maar met 80 kernen zou ik niet weten hoe dat moet.” Het raadslid pleitte ook voor een ander soort ambtenaren. Niet langer mensen waar de burgers naartoe moeten, maar ‘accountmanagers’ die bij de mensen langskomen. “De gemeente zal vroegtijdig haar personeelsbestand moeten veranderen. Dat scheelt straks geld voor sociale plannen.” Over de begroting zelf was hij redelijk kort: “De gemeente heeft haar financiën al sinds jaar en dag, vooral door CDA-inbreng, goed op orde,” zei hij.

Positief was ook Kees Apoll (CU) volgens deze partij moet er wel meer aandacht komen voor ZZP’ers. “Dit is de regio met vele kleine bedrijfjes aan huis. Het is belangrijk dat die gestimuleerd worden.” Hij wenste het gemeentebestuur dan ook ‘Gods onmisbare zegen’ toe om het werk het komende jaar te doen. Die zegen kwam er niet van coalitiegenoot PvdA. Fractievoorzitter Myra Eeken vond wel dat de gemeente verder moet gaan met digitaliseren, te beginnen met zogenaamde QR-codes in de gemeentegids.

Grotere zorgen waren er bij VZ2000. “De samenwerking tussen de vier Westerkwartier-gemeenten heeft niet geleid tot aanzienlijke besparingen,” vond Ytsen van der Velde. “Onze inwoners zullen zich de komende jaren voor moeten bereiden op een aanzienlijke stijging van de lokale lasten.” Daarnaast pleitte hij voor betere voorlichting over de invloed van alcohol op het rijgedrag van jongeren. “Het is goed om de doelgroep met schrikbeelden te confronteren.”

Kritisch was ook de VVD met voorman Gert van Werven. “Gemeenteland loopt standaard twee jaar achter de feiten aan. Wij moeten de storm nog krijgen. Het was windkracht 9, maar het wordt windkracht 11 met uitschieters tot orkaankracht.” Volgens de liberaal gaat het in de toekomst niet meer over de vraag waar extra geld aan uitgegeven wordt, maar waarop nog verder bezuinigd kan worden. “Het vraagt durf en moed om niet in de verschrikkelijke ellende te komen,” zei hij. “Een eventuele herindeling zal niet alles oplossen en roepen dat het allemaal de schuld van Den Haag is, heeft ook geen zin.”

Voor Jan Wessels (GL) is een sociale gemeente in de toekomst belangrijk. Hij riep het college op snel met de Opendenaren in gesprek te gaan die aan De Scheiding wonen. Deze weg wordt binnenkort aangepakt door de Friezen, maar volgens Wessels moet Grootegast daarbij ook de belangen verdelen van haar eigen inwoners

Burgemeester Kor Dijkstra concludeerde dat de Grootegasters er nog niet zo gek van afkomen. Volgens hem betalen zij in het Westerkwartier namelijk de minste lokale lasten, ten opzicht van Zuidhorn waar deze lasten het hoogst liggen. Ook was hij er niet op tegen om geld uit de financiële reserve te gebruiken voor verschillende projecten. “We hebben nu nog de kans om een aantal voorzieningen gerealiseerd te krijgen, ook in de komende periode. Is het nodig dat je een volle sok meeneemt naar de nieuwe gemeente?” De burgervader vond het belangrijker om eerst te kijken naar de voorzieningen in de eigen gemeente. “We hebben ons best gedaan om dat voor elkaar te krijgen en dat op een verantwoorde manier.” Als voorbeeld noemde hij het dorpshuis in Lutjegast.