Haalbaarheidsonderzoek moet volgend voorjaar zijn afgerond

0
118
WARFHUIZEN - toren

Restauratie toren Warfhuizen stapje dichterbij

WARFHUIZEN – De opknapbeurt van de luchtwachttoren in Warfhuizen is weer een stapje dichterbij gekomen. Stichting Luchtwachttoren 701 heeft van drie partijen een bedrag beschikbaar gekregen om een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen te laten uitvoeren. Voorzitter Kees de Ridder is positief gestemd over de toekomst van de toren. De drie financiers, Stichting Groninger Landschap, provincie Groningen en gemeente De Marne, hebben echter wél een opdracht aan de subsidie verbonden. Vóór 1 april 2014 moet het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond.

Met de steun van de drie partijen kan de stichting verder met de verbetering van de toren, die door inwoners van Warfhuizen is ingezet. De luchtwachttoren werd in 1957 in Warfhuizen neergezet, om in het kader van de Koude Oorlog het overvliegend luchtverkeer in de gaten te houden. De Ridder, kenner van de historie en de toren, stelt echter dat de toren eigenlijk al snel zijn functie verloor. “Het was een prestigeproject”, vertelt hij. “Wat je vaak bij generaals ziet is dat ze maatregelen doorvoeren die in een vorige oorlog hadden gewerkt. Zo was het ook met de toren in Warfhuizen. In de Tweede Wereldoorlog zou deze geschikt zijn om de overvliegende vliegtuigen te spotten en aan te pakken, maar de vernieuwde technologie zorgde ervoor dat deze vliegtuigen ten eerste sneller overvlogen en ten tweede met betere radartechnieken de situatie beter in kaart hadden dan voorheen. Men kwam er dan ook al snel achter dat de torens geen functie meer hadden. De functie van de toren was om de Russen te spotten, maar eigenlijk is de toren slechts enkele jaren actief geweest als post.” De toren werd in 1957 geopend, terwijl het in 1962 niet meer werd gebruikt voor het oorspronkelijke doel.

Anno 2013 verkeert de veertien meter hoge toren in slechte staat en daarom moet het hoge gevaarte gerestaureerd worden. Dankzij inspanningen van de Stichting Luchtwachttoren 701 is deze restauratie een stapje dichterbij gekomen. Stichting Groninger Landschap, provincie Groningen en gemeente De Marne hebben een bedrag beschikbaar gesteld om een haalbaarheidsonderzoek naar de restauratie te laten uitvoeren. Het gaat hierbij om een bedrag van 7500 euro. “Voor het haalbaarheidsonderzoek is nou eenmaal specifieke expertise vereist en dat kost nou eenmaal geld”, weet De Ridder. “Met dit bedrag kunnen we aan de slag en een onafhankelijk expert zal dit haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.” De instanties hebben wel een voorwaarde aan de subsidie verbonden. Vóór 1 april 2014 moet dat haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond en worden gepresenteerd aan alle betrokkenen. De Ridder ziet dit echter niet als een obstakel. “We zijn vol goede moed en willen direct aan de slag gaan. We hebben al een partij die dit onderzoek zal gaan uitvoeren. Ik verwacht eigenlijk dat deze partij in januari 2014 al een afgerond onderzoek kan presenteren. Wel is er een ruimer tijdsbestek in acht genomen, zodat er ook rekening kan worden gehouden met een eventuele vertraging in het onderzoek. Ik denk overigens niet dat het zover komt.”

 

Kosten

Zodra dit onderzoek is afgerond hoopt Stichting Luchtwachttoren 701 de restauratie van de toren in gang te kunnen zetten. Het haalbaarheidsonderzoek zal het kostenplaatje meenemen in het verhaal. De stichting heeft zelf echter ook niet stilgezeten en offertes opgevraagd met de vraag wat een eventuele restauratie zal gaan kosten. Deze kosten worden geraamd op twee ton. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de toren en omliggende grond eerst moet worden aangekocht. Stichting Luchtwachttoren 701 verwacht dit echter voor een symbolisch bedrag te kunnen doen. Voorzitter De Ridder hoopt het benodigde bedrag voor de renovatie bij diverse fondsen op te halen. “Daarover hebben we wel diverse plannen, maar deze fondsen moeten nog benaderd worden. Daarnaast denken we ook zeker aan particuliere investeerders, die ons graag op weg willen helpen met de restauratie van deze toren.”

Wanneer de toren gerestaureerd is hoopt de stichting iets met deze toren voor de samenleving te hebben neergezet. De luchtwachttoren van Warfhuizen moet namelijk een educatieve functie krijgen, waarbij de inwoners van het dorp en de streek worden herinnerd aan het verleden van de toren en welke rol de toren heeft gespeeld. “En wanneer je op de toren staat en uitkijkt over het landschap, heb je echt een prachtig uitzicht. Ook voor het toerisme is de toren een aanwinst. Ook voor deze aspecten hopen we de toren te kunnen behouden.”