It Medsje wint eerste prijs Plant, Win & Pluk

0
130
© Hoge Noorden/Jacob van Essen
dd: 16-11-2013
PERSBERICHT
Fruit-te-overtuin It Medsje Oentsjerk wint eerste prijs Plant, Win & Pluk
“Het plan is experimenteel en vernieuwend. Een gemeentelijke groenstrook wordt op initiatief van de bewoners omgetoverd tot een boom- en bessenboomgaard die veel ruimte biedt aan natuurlijke kringlopen.” Zaterdag 16 november maakte Landschapsbeheer Friesland de winnaars van de buurtboomgaardprijsvraag 'Plant, Win & Pluk' bekend. De eerste prijs, tweeduizend euro voor de uitvoering van het plan, ging naar Fruit-te-overtuin It Medsje in Oentsjerk. De jury was zowel enthousiast over het onderzoekende karakter van het plan als over de uiteenzetting over Natuureducatie en de voorbeeldfunctie die de buurtboomgaard in het groene dorp krijgt.
Met de prijsvraag Plant, Win & Pluk was Landschapsbeheer Friesland op zoek naar het mooiste, origineelste of verrassendste idee voor een buurtboomgaard. De jury had keuze uit tien goede inzendingen. Op landgoed Schatzenburg in Dronrijp reikte Landschapsbeheer Friesland de prijzen uit aan de drie inzenders die volgens de jury met de beste plannen waren gekomen. 
Historische Hitzumer Boomgaard
De tweede prijs, een bedrag van duizend euro, ging naar de Historische Hitzumer Boomgaard. Dit plan is gebaseerd op een enquete onder dorpsbewoners. Zestien Hitzumers gaven aan graag een boomgaard te willen beheren. De manier waarop de dorpsgenoten enthousiast zijn gemaakt voor de aanleg van een boomgaard was een van de redenen voor de jury om dit initiatief met de tweede prijs te belonen. Ook vond zij dat er goed was nagedacht over de samenwerking tussen de verschillende generaties in het dorp. Een mooi voorbeeld vond zij het idee van jeugdclub Hitzkids om ouderen te vragen kookles te geven.
Sneek krijgt Groene Flach
De derde prijs (vijfhonderd euro voor de uitvoering van het plan) mocht Landschapsbeheer Friesland uitreiken aan 'De Groene Flach', waarmee de Sneker werkgroep die dit plan indiende er volgens de jury goed in was geslaagd grote betrokkenheid in de buurt tot stand te brengen. “Niet vanzelfsprekend in een stadswijk”, lichte zij in het juryrapport toe. De Groene Flach komt op een braakliggend terrein in een kinder- en boomrijke buurt dat de werkgroep graag multifunctioneel wilde invullen. Een boomgaard biedt volgens het plan ruimte aan tal van activiteiten in een prachtig decor. De werkgroep wil het terrein ontwikkelen tot bruisend hard van de bomenbuurt, waarvoor zij al een activiteitenkalender aan het plan toevoegde. Een waar paradijs en daarmee een waardige derde prijswinnaar in de prijsvraag die precies dat resultaat beoogde.
Landschapsbeheer Friesland heeft de prijzen met veel plezier aan de winnaars uitgereikt. De organisatie was aangenaam verrast door de kwaliteit van de inzendingen op de prijsvraag Plant, Win & Pluk. Met de prijsvraag wil zij de biodiversiteit in Fryslân versterken. Buurtboomgaarden zijn niet alleen paradijzen voor mensen, maar ook voor veel dieren. Alle winnende plannen speelden goed in op de kansen die een buurtboomgaard biedt voor de biodiversiteit.
-----
Noot voor de redactie
Wilt u meer informatie over de prijsuitreiking, dan kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland (j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl of 0512 38 38 00). 
 'Plant, Win & Pluk, Uw buurtboomgaard is goud waard', maakt deel uit van het project Groene Knopen, Rode Draden van het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij en de Rijksregeling Groen en Doen.

OENTSJERK – Zaterdag 16 november maakte Landschapsbeheer Friesland de winnaars van de buurtboomgaardprijsvraag ‘Plant, Win & Pluk’ bekend. De eerste prijs, tweeduizend euro voor de uitvoering van het plan, ging naar Fruit-te-overtuin It Medsje in Oentsjerk. De jury was zowel enthousiast over het onderzoekende karakter van het plan als over de uiteenzetting over Natuureducatie en de voorbeeldfunctie die de buurtboomgaard in het groene dorp krijgt. ‘Het plan is experimenteel en vernieuwend. Een gemeentelijke groenstrook wordt op initiatief van de bewoners omgetoverd tot een boom- en bessenboomgaard die veel ruimte biedt aan natuurlijke kringlopen.’ Met de prijsvraag Plant, Win & Pluk was Landschapsbeheer Friesland op zoek naar het mooiste, origineelste of verrassendste idee voor een buurtboomgaard. De jury had keuze uit tien goede inzendingen. Op landgoed Schatzenburg in Dronrijp reikte Landschapsbeheer Friesland de prijzen uit aan de drie inzenders die volgens de jury met de beste plannen waren gekomen. De tweede prijs ging naar de Historische Hitzumer Boomgaard. De derde prijs ging naar een project in Sneek.