Middaggebied start met uitwisselen van talenten

0
168
DSK_STRK-p15.pdf - Adobe Acrobat Pro

Tweede bijeenkomst Talentengroep op 21 november

EZINGE – Audrey Jantje Nonkes, inwoonster van Ezinge, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een heuse Talentengroep. Zij wil graag meer saamhorigheid creeëren door anderen te stimuleren hun talenten te benutten en uit te wisselen. “Als iemand een schilder nodig heeft bijvoorbeeld, wordt deze vaak van ver gehaald, terwijl waarschijnlijk iemand in de dichterbij in de buurt het ook prima zou kunnen”, vertelt ze. Inmiddels zit een eerste veelbelovende bijeenkomst erop en staat een tweede gepland voor 21 november.

Het idee voor een Talentengroep leeft al langer bij Audrey Jantje. “Maar ik heb het idee dat het nu de juiste tijd hiervoor is”, vindt ze. “Iedereen is bewuster en duurzamer gaan leven en lokale initiatieven worden beter gesteund. Bovendien denk ik dat veel mensen door de crisis zijn gaan beseffen dat er rare dingen zijn gedaan met geld.” Geld speelt dan ook in principe geen rol in haar concept. “Ik denk dat je de echte waarde van talenten, diensten of producten veel beter kunt uitdrukken in hoeveel aandacht je eraan besteed, wat het beste te meten is in tijd. Als jij twee uur hebt besteed aan het bijwerken van mijn tuin, krijg jij ook twee uur van mij terug. Als ben ik hersenchirurg, dát maakt niet uit. Elk talent vertegenwoordigt dezelfde waarde.”

Het woord ‘geld’ viel dan ook niet tijdens de eerste bijeenkomst van de Talentengroep. “In principe mag het wel, hoor”, aldus Audrey Jantje, “maar er is niemand die het erover had. Juist het ruilen kwam erg naar voren. Maar iedereen is vrij om zijn eigen vorm te kiezen.” Van coach tot masseur en tekstschrijver woonden deze bijeenkomst bij. Zelf kijkt Audrey Jantje er tevreden op terug. “Heel veelbelovend. Er was een groep mensen aanwezig met een groot potentieel. Het leuke vond ik ook dat de sfeer heel vrolijk was, men heeft er overduidelijk veel zin in.” Het doel van Audrey Jantje, om verder te gaan dan simpel uitwisselen van talenten en werkzaamheden, lijkt haalbaar. “Er kwam heel duidelijk een gevoel van je verbinden met anderen naar boven; wat juist door samen iets te doen versterkt wordt. En dat gevoel werd hoog gehouden. Zo werd er al gesproken dat bijvoorbeeld een groepje samen in de tuin van iemand kon gaan werken. Eén van de aanwezigen geeft workshops in schilderen en nodigde juist weer iedereen uit zo’n workshop gratis bij te wonen.”

Zelf biedt Audrey Jantje natuurlijk ook wat. “Ik bied structuur aan de groep en bied mijn ‘luisteren’ aan. Daarnaast bied ik natuurlijk een stuk vernieuwing.” En dat mag zeker gezegd worden. Het concept van de Talentengroep lijkt uniek. Audrey Jantje hoopt dat het navolging krijgt. Bewust wil ze het gebied wel klein houden en beperken tot het Middaggebied. “Als het gebied te groot wordt, gaat het idee verzanden. Ik wil het juist hier houden, zodat het hechter wordt. Maar ik hoop zeker dat het andere gebieden gaat inspireren. Een sneeuwbaleffect, zeg maar.”

Na een voorzichtige eerste stap is een tweede bijeenkomst nu gepland voor 21 november om 10.00 uur in de Allersmaborg te Ezinge. “Alles blijft open. Er kunnen heel goed weer nieuwe mensen aansluiten. Ik denk dat we de eerste bijeenkomst vooral gekeken hebben naar wat men te bieden heeft en dat we nu deze tweede keer meer zullen kijken naar wat de vraag is. Ik laat me weer verrassen”, zegt Audrey Jantje tevreden. “Wat ik heb gezien is hoe fijn mensen het vinden te zeggen: ‘dit kan ik’ en dat een ander dan zegt: ‘daar ben ik blij mee’.”

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Audrey Jantje op telefoonnummer 0594-621843.