Sanne Frieswijk

0
210
DSK_STRK-p05.pdf - Adobe Acrobat Pro

‘kartrekker’ Alzheimercafé Zuidhorn

“Iedere vierde donderdag van de maand vindt het Alzheimercafé plaats in het Grand Café van het Zonnehuis in de Oostergast. De opzet is volgens een landelijk protocol, waarbij we wel de mogelijkheid hebben er een ‘couleur local’ aan te geven. Het begint met een half uur inloop, vervolgens is er een half uur waarbij er ruimte is voor een stuk informatie bijvoorbeeld door middel van een presentatie of interview. Hierna volgt een half uur pauze, een belangrijk onderdeel, omdat het juist de bedoeling is dat de mensen met elkaar gaan praten; dat is de grote kracht van het Alzheimercafé. We sluiten af met een half uur voor vragen en een uitloop.

Het doel van de avonden is tweeledig: een stuk informatieverschaffing en lotgenotencontact. Vaak zijn er veertig à zestig bezoekers. Er komen mensen die gewoon geïnteresseerd zijn, mensen die dementie hebben, maar voornamelijk zijn het de mensen hieromheen. Juist voor hun is het fijn met lotgenoten te praten, want veel mensen om hun heen realiseren zich niet wat het inhoudt als je met dementie wordt geconfronteerd. Het is een zorg die 24 uur per dag altijd doorgaat. Het gedrag van iemand met dementie verandert, je sociale netwerk valt ineen en partners worden vaak opeens gedwongen veel taken over te nemen. Het grijpt in het hele leven en het zou mooi zijn dat het onderwerp makkelijker bespreekbaar is. Zeker nu de verwachting is dat omdat mensen steeds ouder worden, het aantal mensen met dementie enorm toe zal nemen.

De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, ondersteund door een groep mensen die vanuit organisaties erbij betrokken zijn en zo ook inhoud aan het Alzheimercafé kunnen geven. Zelf ben ik maatschappelijk werker, maar ik kwam eerder ook al wel bij het Alzheimercafé vanuit mijn rol als ouderenadviseur. Momenteel heb ik een beetje een rare pet op, aangezien ik niet alleen één van de ‘kartrekkers’ ben, maar ook nog gespreksleider, wat betekent dat ik ook de avond zelf leidt. Inmiddels worden er nieuwe gespreksleiders opgeleid, dus dat is straks over. Op 28 november is de volgende editie van het Alzheimercafé. Dit wordt een bijzondere avond met medewerking van Ina Holtrop en Wycher van den Bremen die heel tastbaar situaties laten zien en interactief met het publiek om gaan. Om 19.00 uur gaan de deuren open, om 19.30 uur starten we.”