‘De Oude Riet moet in stand gehouden worden’

0
143

Samenwerken op het gebied van natuurbeheer, maar:

TOLBERT – Twee keer per jaar komen ze bijeen, de leden van de Agrarische Natuurvereniging Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Vooral om bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Maandag was het weer zover. Naast zaken als weidevogeltellingen en houtsingelbeheer werd vooral gesproken over de ontwikkelingen op provinciaal niveau.

Het is namelijk de bedoeling dat de acht natuurverenigingen nauwer gaan samenwerken op het gebied van natuurbeheer óf zelfs moeten fuseren tot grotere collectieven. Voor het Westerkwartier zou er één agrarische natuurvereniging kunnen ontstaan, waarin De Eendracht (Lutjegast en omgeving), Boer en Natuur (Zuidelijk Westerkwartier) en (een deel van) Stad en Lande (rondom de stad Groningen) samengaan. Op dit moment zijn die ontwikkelingen nadrukkelijk gaande. Net als op gemeentelijk niveau moeten er straks minder agrarische verenigingen zijn, die méér kunnen doen.

Daarom ook was de lezing van Koos Vos na de pauze interessant. Hij sprak namelijk over een samenbindende factor op cultuurhistorisch en natuurgebied: De Oude Riet. Een bindende factor voor het gehele Westerkwartier. Al eeuwen stroomt het riviertje van Trimunt van zuid naar noord via kronkelingen naar (uiteindelijk) het Reitdiep en de Lauwerszee. Al sinds de ijstijden moet er een afwateringsriviertje hebben bestaan en ook ten tijde van het begin van onze jaartelling werd het bestaande land afgewaterd via deze en andere riviertjes. Uiteraard veranderde de loop van De Oude Riet, die eerst als Aa op de kaarten voorkomt. In de vroege Middeleeuwen ontwikkelde zich een dichte bewoning op de boorden van de rivier en uiteraard ook op opgeworpen terpen. Door bedijking door de monniken van ondermeer Aduard kwam steeds meer land droog te vallen. Scheepvaart ontwikkelde zich ook op de rivier en dat duurde zelfs tot begin van de twintigste eeuw. Door ontvening en toenemende bewoning, veranderde de rivier in een smal stromend beekje, dat lang niet overal meer als rivier te herkenen was. Er zijn nog sporen in het landschap van De Oude Riet. Aan de hand van prachtige foto’s liet Vos zien waar de sporen van de samenbindende rivier te zien zijn. Hij volgt de oude loop van Trimunt, via Boerakker, Enumatil, Noordhorn en Elektra naar Zoutkamp. Overal zijn nog sporen te ontdekken en Vos liet zien dat het de moeite waard is om de nog bestaande sporen in het landschap te behouden, te beschermen. Hij deed dan ook een dingende oproep aan allen om via natuur- en andere organisaties de loop van De Oude Riet in stand te houden. Het is namelijk een belangrijk cultuurhistorisch monument als symbool voor het Westerkwartier.