Groningen Hartveilig hoopt vrijwilligers te werven in De Marne

0
174
DSK_STRK-p23.pdf - Adobe Acrobat Pro

STREEK – De gemeente De Marne wil in samenwerking met de stichting Groningen Hartveilig een netwerk van vrijwilligers opzetten die direct hulp kunnen verlenen aan mensen met hartproblemen. Het gaat om een zogenaamd burger-oproep-netwerk, waarbij slachtoffers van een hartstilstand in een relatief dunbevolkt gebied direct gereanimeerd kunnen worden. Secretaris Corrie Alblas van de stichting legt uit wat het belang is van een dergelijk netwerk en roept zoveel mogelijk mensen uit De Marne op om mee te doen.

Groningen Hartveilig dus. Een stichting die sinds enkele jaren bestaat en zich als doel heeft gesteld om alle gebieden in de provincie Groningen voldoende dekking te geven op het gebied van reanimatie. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat wanneer een slachtoffer van een hartstilstand binnen zes minuten wordt gereanimeerd, de overlevingskansen aanzienlijk hoger zijn en de kans ook relatief groot is dat het slachtoffer er geen blijvend letsel aan over houdt. Kortom, nieuwe vrijwilligers zijn dus gewenst in De Marne om ook daar de dekkingsgraad van mensen met een reanimatiecertificaat te verhogen. De hulpdiensten hebben vaak toch wel tien minuten werk om ter plaatse te zijn en in het geval van een hartstilstand kan dat al fataal zijn. Corrie Alblas maakt zich sterk voor de vereniging. “Iedereen kan namelijk met een hartstilstand te maken krijgen”, vertelt ze. “In een stad als Groningen is de situatie anders dan in een gemeente als De Marne. In de stad zijn er relatief veel vrijwilligers van stichting Groningen Hartveilig die binnen zes minuten ter plaatse kunnen zijn om het slachtoffer te reanimeren. Dat willen we in De Marne ook bereiken, maar dat betekent wel dat we nog wel vrijwilligers moeten werven.”

De samenwerking die stichting Groningen Hartveilig met bijvoorbeeld alarmlijn 112 heeft is een hele mooie. Wanneer een betrokkene van het slachtoffer belt en een hartstilstand meldt, wordt er niet alleen een ambulance gestuurd, maar wordt er direct op een knop gedrukt. Door het drukken op deze knop worden alle vrijwilligers van Groningen Hartveilig in de nabije omgeving opgeroepen om zich naar de plaats des onheils te begeven en de hulp te verlenen die op dat moment noodzakelijk is. “Wel is het zo dat de vrijwilliger altijd mag kijken naar zijn of haar eigen situatie. Iemand die dit wil moet wel weten waar hij of zij aan begint. Het is inderdaad niet vrijblijvend, maar de eigen situatie moet altijd in het oog worden gehouden.”

Zes minutenregel

Volgens Alblas is het voordeel dat dit systeem nooit toegepast kon worden, maar door het hechte netwerk dat stichting Groningen Hartveilig opzet nu wel toepasbaar is. “Wanneer er gereanimeerd wordt binnen zes minuten is de kans vijftig procent dat het slachtoffer de hartstilstand overleeft. Wanneer het binnen tien minuten gebeurt en het slachtoffer het dan overleeft, is de kans op schade wel erg groot. Daarom is zijn die zes minuten voor ons ook zo belangrijk.”

Om zoveel mogelijk burgers in De Marne aan te spreken organiseert stichting Groningen Hartveilig in januari volgend jaar drie voorlichtingsavonden. Daarbij worden verschillende dorpskernen aangedaan, om iedereen de kans te geven deze voorlichting bij te wonen. “Op 6 januari zijn we in de kantine van FC Leo in Leens om voorlichting te geven, terwijl we op 15 januari in dorpshuis De Oude School in Eenrum zijn. Op 23 januari geven we een presentatie in het cultureel centrum in Kloosterburen. Iedere belangstellende mag langskomen. Mensen die interesse hebben om zich als vrijwilliger aan te sluiten, burgers die vragen hebben over het systeem, we leggen het ze allemaal uit. We beginnen eerst met voorlichting en later op de avond houden we een praktijktraining voor mensen die zich meteen willen aansluiten.”

Via de website www.groningenhartveilig.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden.